nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

16.03.2011 Groen! schaart zich achter verzet tegen ggo-proefveld

Begin maart werd door de ministers Magnette (PS) en Onkelinx (PS) toestemming gegeven voor een veldproef met een genetisch gemodificeerde BASF-aardappel die resistent is tegen de aardappelplaag. Tegen deze goedkeuring werd al hevig geprotesteerd, onder meer door Field Liberation, verschillende ngo’s en biologische landbouwers. Vlaams parlementslid Dirk Peeters laat weten dat ook Groen! zich aansluit bij dit verzet.

Aanleiding van deze stellingname is een open brief die een aantal bioboeren vorige week uitstuurde. Daarin geven zij aan dat ze zich onbegrepen voelen door beleidsmakers en wetenschappers. Ze vrezen dat ggo’s alleen de belangen van de chemische industrie ten goede komen, in plaats van de landbouwer of de consument te dienen.

Een chemische industrie die volgens hen de sponsor en opdrachtgever geworden is van de wetenschap, en die de eigendomsrechten verworven heeft over de DNA-structuren van ons genetisch erfgoed. “Groen! steunt het verzet van deze boeren”, zegt Dirk Peeters.

Kritische stemmen binnen de Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) wijzen er volgens Peeters op dat deze ggo-aardappelen nog niet getest werden op toxiciteit, allergeniciteit of andere schadelijke effecten en dat ze genen bevatten die resistentie veroorzaken tegen belangrijke antibiotica.

"We weten met andere woorden niet welke gevolgen de verspreiding van de aardappel heeft voor de landbouw en de volksgezondheid. Daarenboven biedt de ggo-aardappel geen meerwaarde want volgens BioForum bestaan er ook verschillende niet-ggo-rassen die resistent zijn tegen de aardappelplaag", stelt hij.

Peeters neemt zich voor om Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters hierover te bevragen in het Vlaams Parlement. Hij noemt het verontrustend dat de Vlaamse overheid geen rekening hield met de meer dan 1.600 bezwaarschriften die burgers en organisaties tegen de veldproef indienden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via