nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2009 Hein Deprez: "Ik ben niet roekeloos"

Univeg, de internationale groente- en fruitgroep rond Hein Deprez en CVC Capital, doorstaat de economische crisis goed en legt zelfs een winststijging voor. “Alles draait om evenwicht. Je moet beseffen dat de wereld plotseling kan veranderen. Als je groep in evenwicht is, kan je plotse wijzigingen aan”, stelt Hein Deprez. Volgens hem voert Univeg geen agressieve politiek, maar een oerconservatieve.

“Het is niet omdat we geregeld overnames doen, dat we roekeloos zijn”, zegt Deprez die naar eigen zeggen lange termijntendensen probeert te onderscheiden van conjuncturele om zo voort te bouwen op die fundamentele factoren. Op die manier wil hij bouwsteen per bouwsteen aan zijn groep verder bouwen om de markt beter te kunnen bedienen. Welke bouwstenen nu nog ontbreken, zegt hij liever niet.

Wel wil hij het hebben over enkele trends. “Consumenten hebben steeds meer aandacht voor gezonde voeding en dus zal de vraag naar groenten en fruit waar geen residuen in zitten toenemen”. Volgens Deprez is zo’n grootschalige teelt enkel mogelijk in regio’s mogelijk met een droog klimaat, maar met toegang tot water. En die regio’s zijn schaars.

Het is juist in die regio’s dat Univeg volop aan het investeren is in eigen productie. Zo kocht de groep al 8.000 hectare grond verspreid over Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. “Investeringen in eigen productie zijn niet alleen duur, de kosten komen ook voor de baten”, weet Deprez. Maar toch vindt eigen productie belangrijk om beter te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Een andere zorg is volgens hem de prijsevolutie. In 2007 en 2008 explodeerden de prijzen, terwijl de prijzen voor groenten en fruit dit jaar daalden met 10 tot 15 procent. “Ik verwacht als onderliggende trend dat voedsel steeds duurder wordt. De beschikbare teeltoppervlakte neemt niet toe, terwijl de bevolkingsaangroei doorgaat”, aldus de CEO van Univeg.

Deprez zegt wel dat op korte termijn de prijs dalend is en dat die periode eerst zal moeten overbrugd worden. “Retailers beginnen nu op de prijs te drukken omdat ze moeilijke consumententijden zien. Dat betekent dat producenten de komende tijd onvoldoende vergoed zullen worden voor hun teelt. Dat zal sommige producenten onder financiële druk zetten”. Hij verwacht dat het tot diep in 2010 kan duren vooraleer de prijzen opnieuw kunnen aantrekken.

Ook het segment van de convenience food staat volgens hem door de economische crisis onder druk. “De klant bespaart waar mogelijk. Wij hebben die tendens al in 2007 opgemerkt en hebben ons aanbod afgestemd door goedkopere maaltijden aan te bieden”. Op overnamefront bleef het inzake convenience rustig bij Univeg. “De prijzen waren veel te hoog. Binnenkort zullen er ongetwijfeld betere overnamekansen zijn”. Convenience is momenteel goed voor 3 à 3,5 procent van de groepsomzet, maar zal volgens Deprez aan belang winnen.

In 2008 besliste de groep om de divisie bloemen en planten te desinvesteren. Over het waarom houdt Deprez zich eerder op de vlakte. “We verzelfstandigen die entiteit omdat ze meer focus verdient. Een partnership kan de divisie verder versterken, we zullen zien wat er allemaal uit de bus komt”, luidt het.

Univeg heeft vandaag een solvabiliteit van 20 procent en een netto financiële schuld van 288 miljoen euro op een operationele cashflow van 103 miljoen euro. Toch is de voormalige champignontelers niet van mening dat het conservatieve kredietbeleid van de banken Univeg in zijn expansie zal remmen. “Ik werk al sinds de eerste dag met schulden. Verhoudingsgewijs heb ik vandaag zelfs minder schulden”, stelt hij. “Bovendien heeft Univeg met CVC Capital een sterke financiële aandeelhouder naast zich die zeer ondersteunend en faciliterend optreedt”.
 

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via