nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2014 Houtindustrie vervloekt het opstoken van hun grondstof

Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, trekt aan de alarmbel. Door de Vlaamse subsidies aan biomassacentrales die hout verbranden, dreigt de houtindustrie zonder grondstof te vallen. In de sector zouden 2.800 jobs op de helling staan. Bovendien dreigt de Vlaamse energiefactuur te stijgen met 328 miljoen euro. De federatie voerde vrijdag actie op het Martelarenplein in Brussel.

Door de vooropgestelde Kyoto-doelstellingen en de daaraan gekoppelde handel in groenestroomcertificaten wordt meer en meer hout gebruikt om rechtstreeks te verbranden in biomassacentrales en er groene energie mee te produceren. Dit maakt dat de bomen niet verzaagd en gebruikt kunnen worden als grondstof voor houten producten. De houtindustrie is erg ongelukkig met die "scheefgetrokken marktsituatie" en de "woekerprijzen" voor hout.

"Het probleem is de subsidiepolitiek van de Vlaamse regering", zegt Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal van Fedustria. Hij spreekt van oneerlijke concurrentie tussen een gesubsidieerde sector (energieproducenten) en een niet-gesubsidieerde sector (platenbedrijven). Platenbedrijven moeten voor hun grondstof voortdurend concurreren met biomassacentrales. "Geen of onvoldoende grondstof betekent voor de platenbedrijven geen productie, wat op termijn gelijk staat met het verdwijnen van tewerkstelling én van een ganse sector."

Door het verlenen van groenestroomcertificaten aan de energiesector voor het verbranden van hout, wordt noch de energiefactuur van bedrijven, noch die van de consument, er goedkoper op: alle Vlamingen samen zullen per jaar 328 miljoen euro extra moeten betalen voor hun energie, aldus Fedustria. De sector van het "houten plaatmateriaal" groepeert momenteel nog drie grote producenten van houten platen - waarvan twee in Vlaanderen - die samen werk bieden aan 2.800 mensen.

De houtsector pleit al sinds jaar en dag voor gefaseerd gebruik: hout eerst zo veel mogelijk inzetten als grondstof om er houten producten mee te maken en pas op het einde van de levensduur – na hergebruik en recyclage – overgaan tot verbranding van de restproducten die niet meer kunnen worden ingeschakeld als grondstof.

Op die manier blijft de koolstof gedurende de ganse levensduur van het houten product gestockeerd. Fedustria weet dat mooi te verwoorden: "Door meer hout te gebruiken, timmeren we mee aan een beter klimaat." Een milieuvoordeel dat nu in het gedrang komt, ook al omdat de aanvoer naar de Belgische houtindustrie vanop steeds grotere afstand moet gebeuren.

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via