nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.12.2013 Industriegroenten minder interessant in teeltrotatie

Boer&Tuinder brengt verslag uit van een overleg tussen vertegenwoordigers van de industriegroentesector in België, Nederland en Frankrijk. Zij delen de bezorgdheid dat sommige industriegroenten niet langer een interessante aanvulling op de teeltrotatie zijn. De Fransen merkten op dat akkerbouwers met een traditionele teeltrotatie, met onder andere graan en suikerbieten, de laatste jaren meer verdienden.

Kennis uitwisselen en nagaan hoe de continuïteit van de industriegroentesector in Noordwest-Europa ondersteund kan worden, dat was het doel van het overleg tussen Belgische, Nederlandse en Franse delegaties. De drie teeltgebieden hebben elk hun uitdagingen, maar toch bleken er ook veel raakvlakken te zijn. "Elke regio ondervindt veel concurrentie op het vlak van grondgebruik. Inzake gewasbescherming en veredeling komen de zogenaamde kleine teelten soms in de vergeethoek terecht", illustreert Patrick Meulemeester, tuinbouwconsulent bij Boerenbond.

Landbouwers zijn maar bereid om - qua teelt risicovollere - industriegroenten (b.v. bonen, wortelen of spinazie) in hun teeltrotatie op te nemen als dat financieel interessant is in vergelijking met traditionele akkerbouwgewassen. Volgens het ledenblad van Boerenbond is dat niet altijd het geval meer. "De teeltkosten van industriegroenten stijgen sterk, bijvoorbeeld door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, of door extremere weersomstandigheden die bijvoorbeeld beregenen noodzakelijk kunnen maken."

In zijn verslag haalt Meulemeester nog aan dat het risico op niet ideale oogstomstandigheden alsmaar groter wordt. "In een nat najaar vermindert de kwaliteit van de groenten, zijn de oogstkosten hoger en is er meer slijtage aan machinerie. In combinatie met grondschaarste en concurrentie met bijvoorbeeld aardappelen doet dat de balans omslaan ten nadele van de groenten." Om concurrentieel te blijven met andere teelten moet de verhouding tussen opbrengsten, kosten, inspanningen en risico bij industriegroenten volgens de tuinbouwconsulent gelijkwaardig zijn.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via