nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.08.2011 Infomiddag Agroforestry lokt 100-tal geïnteresseerden

Vrijdag organiseerde het Consortium Agroforestry een informatiemiddag over boslandbouwsystemen en de nieuwe subsidieregeling. Een 100-tal geïnteresseerden kreeg onder meer een rondleiding bij groep Mouton in Lochristi, het eerste grootschalige agroforestry-proefveld in Vlaanderen. “We hopen dat veel landbouwers in dit verhaal meegaan”, zei Frans Coussement, adviseur van minister Peeters.

Tijdens de informatiemiddag werd stilgestaan bij zowel technische aspecten van agroforestry als bij de nieuwe subsidieregeling. De aanwezigen kregen onder meer een aantal wetenschappelijke onderzoeksresultaten voorgeschoteld, waaruit blijkt dat boslandbouwsystemen productiever kunnen zijn dan de combinatie van bosbouw en landbouw op aparte percelen.

“Om deze win-winsituatie te creëren is het evenwel belangrijk om een maximale complementariteit na te streven tussen bomen, gewassen en omgeving. Zo is de oriëntatie van de plantlijnen en de keuze van de boomsoorten zeer belangrijk”, luidde het. Andere voordelen die werden aangehaald hebben betrekking op biodiversiteit, lucht- en bodemkwaliteit en landschap. “De bomen houden bijvoorbeeld koolstof vast en verminderen de kans op erosie.”

Maar behalve voordelen kent het systeem nog een aantal knelpunten. “Juridisch is het plaatje nog niet helemaal rond, al is de Vlaamse regering daarmee bezig, maar ook wat vakkennis en afzetmogelijkheden betreft, is er nog werk aan de winkel. Onderzoek, kennisopbouw en kennisdeling blijft dus noodzakelijk. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het consortium”, besloten Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Kris Verheyen en Dirk Reheul van UGent hun technische uiteenzetting.

Het consortium bestaat uit de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Ugent, Groep Mouton, Inagro, Bodemkundige Dienst van België, Hogent en ILVO. Samen hebben zij onder meer het proefveld in Lochristi aangelegd. Een andere belangrijke partner in het agroforesty-verhaal is de Vlaamse regering. “Door de goedkeuring van het nieuwe subsidiesysteem hopen wij de intrede van boslandbouw in Vlaanderen te stimuleren. Het is immers één van de landbouwvormen die wij willen steunen”, zei Frans Coussement, adviseur van Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters, na de rondleiding bij Mouton.

Wie meer wil weten over agroforestry, kan terecht op www.agroforestry.be of kan een gratis brochure bestellen bij Wervel, de Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw. Geïnteresseerde landbouwers kunnen nog tot en met 1 september een subsidieaanvraag indienen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via