nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2014 Intensieve veehouderij tekent present voor Agridagen

Onder het thema ‘participeren en duurzaam ondernemen’ zijn de Agridagen in Geel van start gegaan. Gedurende drie dagen wil de beurs het forum bij uitstek zijn voor de uitwisseling van kennis en informatie tussen alle partners in de veehouderij. “Met 200 standhouders in een tentencomplex van 10.000 m², een reeks seminaries en een jobbeurs zijn we klaar om die opdracht te volbrengen”, zei beursvoorzitter Dirk Mertens.

Hoewel de beurs al 50 jaar bestaat, zijn vooral de laatste jaren grote veranderingen doorgevoerd. “Alles evolueert in het tempo van een TGV. Als beurs moet je mee, maar dat vereist wel dat je keuzes maakt. In 2008 werd er gekozen voor een professionalisering en werd er ingezet op de volledige intensieve veehouderij. Die focus hebben we behouden, maar we hebben één en ander wel anders aangepakt”, aldus Mertens.

Zo is de samenwerking met de nabijgelegen hogeschool Thomas More opgedreven. “We hebben voor elke sector (pluimvee, varkens, melkvee en vleesvee) een interessante studiedag uitgewerkt waarbij we het publiek willen betrekken aan de hand van pittige stellingen. Die seminaries gaan door in auditoria van de school. Dat levert ons een enorme kostenbesparing op”, legt de beursvoorzitter uit. Hij loofde ook de provincie Antwerpen, de stad Geel en hoofdsponsor Crelan voor hun medewerking.

Luc Van Dommelen, ondervoorzitter van landbouworganisatie ABS, mocht tijdens de officiële opening van de beurs uitleggen waarom de intensieve veehouderij zo goed gedijt in de Kempen. “Deze specialisatie is het gevolg van de minderwaardige zandgrond die de Kempen heeft. Door dieren te houden en dus mest te produceren, kon de vruchtbaarheid van de grond naar een aanvaardbaar niveau gebracht worden”, stelde hij.

“Duurzaam ondernemen bestaat uit drie pijlers”, verwees Chris Coenegrachts, ondervoorzitter van Boerenbond, naar het thema van de beurs. “Maar het is moeilijk de sociale en ecologische pijlers te realiseren op een economisch kerkhof. Een goed ondernemersklimaat is een basisvoorwaarde om tot duurzaam ondernemen te komen.” Door de toenemende prijsvolatiliteit en de sterk stijgende schaalgrootte van bedrijven, neemt het investeringsrisico volgens hem almaar toe. “Banken en overheden moeten daar aandacht voor hebben”, aldus nog Coenegrachts.

Joris Relaes, kabinetschef van minister-president Kris Peeters, wees tijdens zijn speech op de veranderingen die op de sector afkomen als gevolg van het hervormd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Hoewel het er aanvankelijk niet goed uit zag voor Vlaanderen, is het uiteindelijke resultaat toch draagbaar. Op vlak van pijler één werken we aan een haalbare vergroening en we kozen er ook voor om de gelijkschakeling van de inkomenssteun per hectare (flat rate) slechts geleidelijk door te voeren.”

In pijler twee zit het landbouwstructuurbeleid ondergebracht. “Voor deze pijler hebben we heel wat extra middelen kunnen voorzien. Het gaat om zowat 60 procent extra budget. Het is nu meer dan ooit echt een landbouwprogramma geworden met heel wat landbouwaccenten. Het doel van dit beleid is vooral de landbouw duurzamer en meer weerbaar te maken in de mondiale markt waarin hij nu moet opereren.” De investeringssteun, ondergebracht bij VLIF, zal meer in de richting van innovatie en duurzaamheid evolueren.

De kabinetschef bracht ook nog een heel actueel probleem onder de aandacht: het sluiten van de Russische grenzen voor Europees varkensvlees. “Ongeveer vier procent van onze Belgische productie gaat richting Rusland. Voor de hele Europese Unie is dat 25 procent. De impact van deze Russische beslissing is dus niet te onderschatten. De veterinaire commissies van Europa en Rusland zitten momenteel samen om een oplossing uit te werken, maar we zijn er nog niet. En dat terwijl de sector al heel wat moeilijke jaren doormaakt”, aldus Relaes. Samen met alle varkenshouders hoopt hij dat er snel een oplossing uit de bus komt.

Schoonste Boerin Ellen Vaneynde kreeg het slotwoord tijdens de officiële opening van de Agridagen. “2014 is het jaar van de familiale landbouw. Ik wil een warme oproep doen aan de politiek. Wij hebben jullie steun hard nodig om landbouw in Vlaanderen in familiale handen te houden. Ik vraag dan ook dat onze sector niet als eerste wordt opgegeven in onderhandelingen”, aldus de leghennenhoudster.

Foto's van de eerste beursdag zijn te vinden op het Facebook-profiel van VILT.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via