nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.09.2010 Inventaris van Brusselse wilde plantengroei bekroond

In de nationale plantentuin van België is de tweejaarlijkse Van Rompaey-prijs voor Plantkunde uitgereikt. Emiel Van Rompaey leefde van 1895 tot 1975 en maakte als eerste een plantenatlas van België en Luxemburg. De prijs ging naar Luc Allemeersch. Hij maakte in minder dan drie jaar een planteninventaris van zowat 800 wilde soorten in het Brussels gewest, de meest volledige inventaris die er ooit gemaakt werd.

De floristische inventaris bevat 793 wilde plantensoorten die gevonden zijn op 195 km². Daarvan zijn er 66 bijzondere en zeldzame plantensoorten zoals bosorchis, witte rapunzel en rode ogentroost. De omgeving van het Rood Klooster in Oudergem is met twaalf soorten bijzonder waardevol.

Het zuiden van Laken blijkt het soortenarmst te zijn met 99 soorten per km². Het westen van Bosvoorde is het soortenrijkst met 320 soorten per km². Zowat 73 procent van de gevonden planten is inheems en 27 procent zijn exoten. In vergelijking met vroegere inventarissen zijn er 161 soorten verdwenen. Vooral na 1938 verdwenen onder meer graslanden en heidegebieden.

"Het is de meest volledige inventaris die er ooit van de Brusselse wilde plantengroei gemaakt werd. Een bijzonder nuttig instrument voor natuurliefhebbers, beleidsmakers en beheerders van de groene ruimte", klonk het bij de jury. De inventaris is van onschatbare waarde voor het verder uitwerken van het Brussels natuurbeleid.

Vergelijkingen met wetenschappelijke waarnemingen uit het verleden, laten toe om de evolutie van de plantengroei te volgen. Zo krijgen Brusselse natuurbeheerders op termijn betere inzichten waarom sommige soorten verdwijnen of net heel snel uitbreiden. Hiermee kan men dan aan de slag om op het terrein soorten te beschermen of invasieve soorten een halt toe te roepen.

Door zijn systematische manier van werken heeft Luc Allemeersch de inventaris gemaakt in minder dan drie jaar, tussen 2003 en 2005. Het project was een samenwerking van drie instellingen: Leefmilieu Brussel-Brussels Instituut voor Milieubeheer, de Nationale Plantentuin van België en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via