nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.01.2014 "Investeer met 45 procent subsidie in groene warmte"

De eerste projectoproep voor groene warmte vond niet veel weerklank in de land- en tuinbouwsector zodat het bedrijf Viktor Goes Green boeren en tuinders wakker schudt. "Het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft maximaal 18 procent steun. Zie het dus als een unieke kans om met een subsidie van 45 procent te investeren in groene warmte zoals een verwarmingsinstallatie op pellets."

Bedrijven die warmte opwekken uit hernieuwbare energiebronnen, een systeem ontwikkelen om verloren restwarmte te hergebruiken of biogas injecteren op het aardgasnet, kunnen daar voortaan premies voor krijgen van de Vlaamse overheid. Minister van Energie Freya Van den Bossche verdeelt 6,7 miljoen euro onder de bedrijven die tegen de laagste kost de grootste energiewinst kunnen garanderen. Tot 5 februari kunnen bedrijven voorstellen indienen in het kader van de eerste projectoproep. Dit jaar volgen nog twee oproepen, samen goed voor 4,5 miljoen euro.

"Door de maatregel kunnen land- en tuinbouwbedrijven genieten van de verhoogde ecologiepremie", meldt Viktor Goes Green aan VILT, "indien het gaat om een installatie van tenminste 1MW thermisch vermogen." Viktor Goes Green is het bedrijf van Marc Moons, die in het verleden nog innovatieconsulent duurzame energie was bij Boerenbond. Vandaag produceert hij op zijn bedrijf in Rumst houtpellets, helpt hij bij de ontwikkeling van duurzame energieclusters en begeleidt hij de aanleg van biomassaplantages in Afrika.

Het totale budget van 6,7 miljoen euro is bepaald niet weinig en 45 procent steun is best veel zodat Moons hoopt dat land- en tuinbouwers gemotiveerd zijn om de investeringssubsidie aan te vragen, zo nodig met de hulp van zijn medewerkers om alle formulieren correct in te vullen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen intekenen op de projectoproep. De projecten worden gerangschikt volgens kostenefficiëntie en vervolgens in die volgorde betoelaagd tot het budget opgebruikt is.

"Op die manier zorgen we ervoor dat we de grootst mogelijke hoeveelheid groene warmte opwekken en restwarmte recupereren tegen de laagst mogelijke kost", legt Freya Van den Bossche uit. De minister gelooft dat veel bedrijven goede ideeën hebben en die met een klein duwtje in de rug gerealiseerd kunnen worden. Jaarlijks voorziet de Vlaamse overheid een budget voor groene warmte zodat de kost niet zal worden doorgerekend via de energiefactuur.

In Vlaanderen is het potentieel voor groene warmte tegen 2020 ongeveer even groot als dat voor groene stroom. Het warmteverbruik van een half miljoen gezinnen zou tegen dan gedekt kunnen worden met groene warmte. Naast huishoudelijke installaties zoals zonneboilers en warmtepompen, waarvoor al langer premies worden gegeven, gelooft de Vlaamse regering in het potentieel van grote industriële toepassingen.

Meer info: investeringssubsidie groene warmte

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via