nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.05.2011 Invoerverbod vlees van klonen acceptabel voor WTO?

Vice-voorzitter van het Europees parlement Gianni Pittella vraagt de Europese commissie om dringend een nieuw wetgevingsvoorstel in te dienen omtrent de etikettering van voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren. EU-parlementslid Kartika Liotard onthulde een advies van de juridische dienst van de raad waaruit zij afleidt dat een invoerverbod van vlees van gekloonde dieren niet in strijd is met de WTO-regels.

Het Europees parlement wil dat vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen niet op de markt komt in de EU, maar onderhandelingen over een verbod met de Europese commissie en de lidstaten liepen tot dusver op niets uit. Europarlementslid Gianni Pittella gaf te kennen dat hij het uitblijven van regels inzake 'nieuwe voedingsmiddelen' betreurt.

Het Nederlandse europarlementslid Kartika Liotard onthulde dat verklaringen van het Hongaarse voorzitterschap en de Europese Commissie, die het standpunt van het Europees parlement strijdig met WTO-regels noemden, het advies van de juridische dienst van de raad zelf tegenspraken. Ze presenteerde het stuk woensdag tijdens een debat in het parlement. Ze vroeg of dit juridisch advies wel naar behoren verspreid was onder de lidstaten in de raad.

De informatie in het document staat volgens Liotard haaks op wat EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht eerder heeft gezegd. Volgens hem is een invoerstop van vlees van gekloonde dieren en hun afstammelingen onmogelijk vanwege WTO-bepalingen. Hij voorspelde een handelsoorlog met de VS als de EU toch zou kiezen voor een invoerverbod of een verplichte vermelding van de herkomst van het vlees.

EU-voorzitter Hongarije zegt dat Liotard selectief geciteerd heeft uit het vertrouwelijke document. Daarin zou wel degelijk gewezen worden op de risico's van een WTO-conflict dat een importverbod van 'gekloond vlees' met zich zou meebrengen. Een vertegenwoordiger van de Hongaarse minister Eniko Györi verklaarde dat er wel degelijk een reële bezorgdheid was wat de internationale handelsregels betreft, die ook in het bewuste juridisch advies werd aangehaald.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de consumptie van voedingsmiddelen van gekloonde dieren of hun afstammelingen schadelijk is, maar volgens het Europees parlement is er brede steun bij het publiek voor een verbod, onder meer uit bezorgdheid om dierenwelzijn. Europees commissaris voor Gezondheid John Dalli verzekerde de europarlementsleden dat er geen onnodige vertragingen zouden optreden bij het voorstellen van de nieuwe wetgeving.

Bron: Europa NU/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via