nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.09.2010 "Jonge Vlaamse boeren hebben ook nood aan fair trade"

Naar aanleiding van de Week van de Fair Trade vraagt Groene Kring aandacht voor eerlijke prijzen voor jonge boeren in Vlaanderen. "De Vlaamse land- en tuinbouw bevindt zich al jaren in een moeilijke economische situatie. Jonge landbouwers hebben niet de kans gekregen om reserve op te bouwen en hebben het daarom extra zwaar."

Woensdag werd het startschot gegeven van de Week van de Fair Trade. Daarbij staat eerlijke handel met het Zuiden centraal. Eerlijke handel houdt in dat de producent een prijs krijgt voor zijn producten "die rekening houdt met de aard van het werk, de geleverde inspanning en de koopkracht van de producent".

Groene Kring, de jongerenbeweging van Boerenbond, vraagt naar aanleiding van de Week van de Fair Trade aandacht voor de situatie in het Noorden en in Vlaanderen in het bijzonder. "De Vlaamse land- en tuinbouw bevindt zich al enkele jaren in een moeilijke economisch situatie. De Vlaamse varkenshouderij staat er vandaag het ergste voor, maar ook de andere sectoren hebben het moeilijk en hebben nood aan eerlijke prijzen", luidt het. "Alleen zo kunnen de oplopende kosten verteerd worden."

Groene Kring erkent dat al verschillende inspanningen geleverd zijn om de eerlijke prijsvorming in de land- en tuinbouw te stimuleren. "Dit voorjaar werd de gedragscode binnen de voedselketen ondertekend en Vlaams minister-president Kris Peeters neemt initiatieven om bijvoorbeeld de prijsproblemen in de varkenshouderij aan te pakken. We zien echter geen verbetering van de prijzen."

Groene Kring herhaalt daarom de nood aan eerlijke prijzen voor lokale producten, "zodat jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen een toekomst kunnen opbouwen. Starters hebben het immers bijzonder moeilijk vandaag. Ze hebben nog geen reserve kunnen opbouwen in betere tijden en hebben daarbovenop een hoge leninglast lopen voor de overname van hun bedrijf."

Eerder benadrukte ABS al de nood aan eerlijke handel in het Noorden. "In sommige sectoren slagen landbouwers er al verschillende jaren niet meer in een deftig inkomen te verwerven, zodat ‘fair trade’ mag opengetrokken worden naar onze binnenlandse land- en tuinbouw", klonk het.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via