nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


26.03.2012  Kenniscentra Water

|

Land- en tuinbouwers in Oost-Vlaanderen kunnen te rade gaan bij het Kenniscentrum Water voor informatie en advies omtrent het zuiveren van water, hergebruik van restwaterstromen, gebruik van hemelwater, optimaliseren van de irrigatie, enz. Na een bedrijfsbezoek kunnen alle waterstromen in kaart worden gebracht en start de zoektocht naar alternatieven voor leiding- en grondwater. Landbouwers die praktische vragen hebben over de verschillende technieken van waterzuivering en -opslag, worden door de provincie uitgenodigd op de infodag ‘Watermarkt’ die op 30 maart plaatsvindt op het Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishoutem.

West-Vlaamse land- en tuinbouwers kloppen aan bij Inagro te Rumbeke-Beitem indien zij beroep willen doen op het Kenniscentrum Water van hun provincie. Zij kunnen hier terecht voor een wateraudit die noodzakelijk kan zijn voor het (her)vergunnen van een grondwaterwinning, maar evenzeer voor advies over waterbesparende maatregelen, over het hergebruik en zuiveren van water of over het gebruik van alternatieve waterbronnen. De website Watertool.be helpt landbouwers bij hun keuze voor de geschikte techniek van waterbehandeling zodat de alternatieve waterbronnen ook voor doeleinden zoals drinkwater voor het vee benut kunnen worden.

In de andere provincies zijn de problemen met het grondwater minder dwingend van aard, maar dat neemt niet weg dat land- en tuinbouwers worden aangemoedigd om alternatieven te zoeken voor (diep) grondwater. Wie vragen heeft, bijvoorbeeld over het gebruik van regenwater als drinkwater voor het vee, kan in de provincie Antwerpen terecht bij de Hooibeekhoeve in Geel. Het Proef- en Vormingscentrum Landbouw in Bocholt verzamelt voor de provincie Limburg de nodige kennis en voerde in dat kader een onderzoek uit naar het waterverbruik in de melkveehouderij. In Vlaams-Brabant bezit de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent specifieke kennis over water. Alle drie de proefcentra maken gebruik van een rietveld voor waterzuivering en kunnen daar uitleg bij verschaffen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via