nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

09.03.2012 "Landbouw verminderde broeikasgasuitstoot al met 20%"

Boerenbond is niet te spreken over de aankondiging van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent in plaats van met de vooropgestelde 20 procent terug te dringen. “Vooral het feit dat ze landbouw noemt als sector waar nog maatregelen genomen kunnen worden, stuit ons tegen de borst”, zegt Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche.

Minister Schauvliege verhoogde recent de Vlaamse ambitie inzake klimaatdoelstellingen. Daarbij gaf ze aan dat de industrie en energiesector al forse inspanningen geleverd hebben. Daarom zag de minister vooral nog uitstootreductie bij de sectoren gebouw, mobiliteit en landbouw. “Hiermee gaat de minister volledig voorbij aan het feit dat de Vlaamse landbouw de emissies van broeikasgassen met meer dan 20 procent heeft teruggedrongen de voorbije 20 jaar. Daarmee scoren we minstens even goed als de industrie”, beweert Vanthemsche.

Boerenbond becijferde dat de industrie en elektriciteitsproductie in Vlaanderen ongeveer de helft van de broeikasgasuitstoot veroorzaken. De andere helft komt van gebouwen (21%), transport (19%) en landbouw (9%). “Als we de evoluties sinds 1990 erbij nemen, dan zien we dat landbouw een zeer mooi resultaat kan voorleggen: de uitstoot werd met meer dan 20% teruggedrongen. Hiermee kunnen we onszelf de beste leerling van de klas noemen”, klinkt het bij Boerenbond.

Ook de industrie en de energieproductie slaagden erin de uitstoot te verminderen met 15 tot 20 procent. “Maar bij gebouwen en mobiliteit zien we zelfs een toegenomen uitstoot, met respectievelijk 17 procent en 25 procent”, meent de landbouworganisatie. “Wij zijn gerust bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen, maar we willen er dan wel sterk op aandringen dat rekening wordt gehouden met het positief resultaat dat onze sector kan voorleggen. De landbouw mag in dit verhaal niet het kind van de rekening worden”, besluit Vanthemsche.

Bron: Boer & Tuinder

Volg VILT ook via