nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

24.02.2012 Landbouwbedrijven tonen innovatieve energietechnieken

Tijdens de eerste Open Energiedag wil een reeks Vlaamse land- en tuinbouwers hun innovatieve energietechnieken tonen aan collega-landbouwers. Op vrijdag 2 maart openen meer dan 25 bedrijven en praktijkcentra binnen de sectoren varkens, melkvee, pluimvee, sierteelt, glastuinbouw, akkerbouw en witloof hoe zij omgaan met hernieuwbare energie. De coördinatie van dit initiatief ligt in handen van het Kenniscentrum Energie.

In 2020 moet 20 procent van alle energie die in Europa verbruikt wordt, van hernieuwbare oorsprong zijn. Om die doelstelling te halen, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Bovendien dwingt de stijgende energiefactuur landbouwers om na te denken over de manier waarop best wordt omgegaan met energie op het bedrijf. “De laatste jaren zijn er dan ook heel wat innovatieve en energiebesparende of –producerende technieken in de land- en tuinbouw opgedoken”, zegt Bart Ryckaert, coördinator van het Kenniscentrum Energie.

Om die technieken verder ingang te laten vinden in de sector, zetten 25 land- en tuinbouwbedrijven hun deuren open. Op 2 maart kunnen alle land- en tuinbouwers bij hun collega’s gaan kijken om ideeën op te doen voor het eigen bedrijf. “Een groot deel van de technieken die worden getoond hebben hun doeltreffendheid al bewezen, anderen zijn nog maar net geïnstalleerd en zullen hun nut in de praktijk nog moeten bewijzen”, aldus Ryckaert. Kleinschalige vergisting, houtverbranding en warmterecuperatie zijn maar een aantal technieken die er te zien zijn tijdens de Open Energiedag.

Deze eerste Open Energie Dag is een initiatief van de Vlaamse praktijkcentra: Inagro, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hooibeekhoeve, Nationale proeftuin voor Witloof (PAC-NPW), PIBO-campus samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Innovatiesteunpunt.

De land- en tuinbouwbedrijven en de praktijkcentra openen hun deuren van 14u tot 17u. Om het uur zijn er rondleidingen voorzien. Het bijwonen van dit evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Meer informatie: Open Energiedag 2012

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via