nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

20.03.2012 Laruelle: "GLB moet landbouwers centraal plaatsen"

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het Europees landbouwbeleid zet federaal landbouwminister Sabine Laruelle de belangrijkste uitdagingen in de verf. “Vandaag streeft het GLB drie grote doelstellingen na: een waardig inkomen voor landbouwers, voldoende Europees geproduceerd en kwaliteitsvol voedsel rekening houdend met de klimaatverandering, schaarsere hulpbronnen en biodiversiteitbehoud.”

De eerste Europese leiders maakten het landbouwbeleid gemeenschappelijk om na de ontberingen door de oorlog het voedseltekort aan te pakken. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is al 50 jaar het meest geïntegreerde beleid. Momenteel vertegenwoordigt het GLB bijna 42 procent van het budget van de Europese Unie, of het equivalent van een investering van ongeveer 108 euro per jaar per inwoner van Europa. Dat komt neer op zo’n 30 eurocent per dag.

Daarmee zijn EU-burgers verzekerd van voldoende, kwaliteitsvol voedsel dat in Europa geproduceerd werd. Voor Laruelle is het ook van fundamenteel belang dat het GLB de landbouwers centraal plaatst en de middelen verschaft om hen een waardig inkomen te verzekeren.

Zij ziet in de door de Europese Commissie voorgestelde verlenging van het GLB-budget voor de periode 2014-2020 een interessante werkbasis. “Al gaat het om een absoluut minimum waaronder geen enkele hervorming mogelijk zal zijn”, verduidelijkt Laruelle. Positief noemt ze het specifiek budget en de hoogdringendheidsclausule om crisissen aan te pakken.

Op het vlak van administratieve vereenvoudiging maakt de GLB-hervorming volgens Laruelle geen goede beurt. Een "grote meerderheid" van de lidstaten vraagt dat de voorstellen van EU-commissaris Dacian Ciolos eenvoudiger gemaakt worden, zegt Laruelle aan Belga.

“Ook wat betreft de herverdeling van de steun tussen de lidstaten en in de lidstaten zelf werd de billijkheidsdoelstelling niet gehaald”, meent de minister. “Belgische landbouwers hebben hogere kosten en worden bijvoorbeeld geconfronteerd met grondprijzen die 170 procent bedragen van het Europese gemiddelde”, verantwoordt zij een groter aandeel inkomenssteun voor België.
 

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via