nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.04.2011 Licht op groen voor Vlaamse steunmaatregel agroforestry

De Vlaamse regering heeft de steunmaatregel voor boslandbouwsystemen goedgekeurd. Hierdoor moet de introductie van het systeem gestimuleerd worden, zodat tegen 2013 op 250 hectare grond aan agroforestry wordt gedaan. In totaal wordt zo’n 500.000 euro subsidies voorzien. “Agroforestry betekent een win-win-situatie voor landbouw en milieu”, reageert Vlaams minister Kris Peeters tevreden.

Agroforestry is het combineren van landbouwteelten met bosbouw zodat beide teelten elkaar op lange termijn versterken en een economische optimalisatie ontstaat. Dankzij de bomen wordt immers biomassa geproduceerd en worden ‘natuurlijke vijanden’ van plagen en ziekten aangetrokken zodat de consumptie van gewasbeschermingsmiddelen daalt.

Daarnaast worden de nutriënten en het beschikbare licht op de percelen beter benut, hebben de gewassen minder last van droogte door de beschutting tegen wind en daalt het risico op wateroverlast. Ten slotte verbetert ook de bodemvruchtbaarheid, stijgt de biodiversiteit en ontstaat een mooier landschap.

Door de aanplanting van de bomen financieel te ondersteunen, wil de Vlaamse regering de introductie van het systeem stimuleren. Concreet zullen landbouwers beroep kunnen doen op een subsidie die maximaal 70 procent van de kosten voor aanplanting dekt. Doelstelling is om tegen 2013 op 250 hectare grond aan agroforestry te doen.

De subsidieregeling maakt deel uit van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en wordt voor de helft gefinancierd door Europa. In totaal wordt ongeveer 500.000 euro subsidies voorzien en dit voor de periode van 2007 tot 2013. In een volgende stap wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (MiNa), en uiteindelijk van de Raad van State.

“Agroforestry betekent een win-win-situatie voor landbouw en milieu”, reageert Kris Peeters, die de goedkeuring van de steunmaatregel verdedigde in de Vlaamse regering. “De open ruimte is immers schaars in Vlaanderen. Door creatief en innovatief om te springen met de verschillende functies, kan het open ruimtegebruik geoptimaliseerd worden. Verwevenheid van verschillende functies is één van de mogelijkheden om tot een win-win situatie te komen. En boslandbouwsystemen zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Meer info: lees de documentatiemap over agroforestry van Wervel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via