nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

26.01.2011 Limburg brengt streekproducten dichter bij de consument

Onder de naam ‘Puur Limburg’ werd woensdag door gedeputeerden Marc Vandeput en Jean-Paul Peuskens het provinciaal distributienetwerk voor hoeve- en streekproducten gelanceerd. Limburgse hoeve- en streekproducten worden via een webwinkel of via de detailhandel gemakkelijker beschikbaar. Landelijke Gilden werkte met arbeidscentrum De Wroeter een logistiek systeem uit voor de distributie.

De realisatie van het distributienetwerk past in het INTERREG-project ‘GROEI.kans!’. De ganse provincie kan nu worden bevoorraad via het systeem van de regionale ophaalpunten. “Ook voor de toeristische sector is dit distributienetwerk belangrijk”, verklaren Vandeput en Peuskens. “De toeristische belevingswaarde van onze provincie wordt versterkt doordat ook toeristische ondernemers de Limburgse hoeve- en streekproducten kunnen aanbieden.”

De laatste jaren groeit de aandacht voor authentieke producten van eigen bodem. De consument hecht meer en meer belang aan de herkomst van een product, het verhaal achter een product, de versheid en kwaliteit. Ook het duurzaamheidsprincipe zoals het verminderen van het aantal voedselkilometers en het ondersteunen van de lokale economie spelen een belangrijke rol.

Bij producenten stijgt eveneens de interesse in het rechtstreeks verkopen van producten aan de consument via het korte ketenprincipe. Door de keten te verkorten tot maximaal één tussenschakel, komt de consument terug in contact met de producent en kan de producent zijn winstmarge vergroten. Bovendien zorgt de korte keten ervoor dat de versheid van het product gegarandeerd is.

Zowel aan de vraag- als aanbodzijde groeit dus de interesse, maar de moeilijkheid zit in de distributie. Kleine producenten krijgen hun product niet overal verdeeld. Bovendien zorgt de seizoensgebondenheid ook voor een fluctuerend aanbod. Consumenten kunnen op hun beurt producten uit eigen streek vaak niet makkelijk en overal verkrijgen. “Daarom namen de provincie Limburg en Toerisme Limburg, in samenwerking met de Landelijke Gilden, het initiatief om een provinciaal distributienetwerk voor hoeve- en streekproducten uit te bouwen,” zegt Christian Stivigny, directeur Landelijke Gilden.

“Puur Limburg heeft als doel om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod van hoeve- en streekproducten in de markt te zetten dat makkelijk beschikbaar is voor elke Limburger. Enkel kwaliteitsvolle producten die een duidelijke relatie met Limburg hebben, worden opgenomen in het assortiment”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Vandeput.

Binnen het project werd aan arbeidscentrum De Wroeter de opdracht gegeven om dit distributiesysteem in de praktijk uit te werken. De Wroeter deed al eerder ervaring op met voedseldistributie via een online bestelsysteem binnen het project Hartenboer en bij Voedselteams. Toch is dit project ook voor hen van ongekende schaalgrootte. In een eerste fase krijgt De Wroeter hiervoor werkingsmiddelen vanuit Europa en de provincie, maar na afloop van het project in maart 2012 moet het systeem op eigen houtje draaien.

Naast deze puur logistieke dienstverlening, wil Puur Limburg ook producenten ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en marktintroducties. De projectpartners willen ook een rol opnemen in de communicatie over Limburgse producten en producenten. Op de website www.puurlimburg.be kan men terecht voor alle informatie met betrekking tot dit project. Momenteel voorziet de website in een aanbod van een twintigtal producenten waarvoor men al in zeven winkels verspreid over de provincie terecht kan.

Tegen het einde van het project kan elke Limburger online zijn boodschappen doen en zijn winkelkarretje vullen met producten uit eigen streek. Deze producten kan hij dan afhalen op een verdeelpunt naar keuze op maximaal 15 km van zijn deur. “Zo worden Limburgse producten pas echt makkelijk bereikbaar voor iedereen”, besluit Vandeput.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via