nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

09.06.2011 Meer budget en e-loket voor zorgboerderijen

De Vlaamse overheid heeft 180.000 euro extra uitgetrokken om de subsidies aan zorgboeren uit te betalen. Daarnaast komt er een e-loket om de uitbetalingstermijn in te korten. Dit meldt Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters naar aanleiding van een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans (CD&V).

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven die samenwerken met diensten voor gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor bijzondere jeugdzorg of Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Zij geven kwetsbare mensen een zinvolle dagbesteding door hen te betrekken bij de dagdagelijkse taken op de boerderij.

Sinds 2005 is er een wettelijk kader voor deze zorgvorm voorzien en is het aantal zorgboerderijen gestegen, van 43 in 2003 tot meer dan 500 in 2011. Hiermee is Vlaanderen koploper in Europa wat betreft het aantal zorgboerderijen. Zorgboeren kunnen rekenen op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid als compensatie voor de tijd die ze investeren in de begeleiding. Deze subsidie bedraagt maximum 40 euro per dag, ongeacht het aantal mensen dat wordt opgevangen.

“We moeten zorgen dat zorgboerderijen geen slachtoffer worden van hun eigen succes”, stelt Jans. “Zo bleek in 2010 het budget in eerste instantie ontoereikend te zijn. Ik ben verheugd te vernemen van de minister dat dit inmiddels rechtgezet is en dat de budgetten in 2011 verhoogd worden met 20 procent om tegemoet te komen aan de groei. Voor vele boeren zijn deze subsidies immers noodzakelijk om de extra kosten van deze dienst te bekostigen. Als overheid moet men alle mogelijke maatregelen nemen om dit mooie engagement te faciliteren en honoreren.”

Daarnaast is Jans tevreden met de daling van de uitbetalingstermijnen van 229 dagen in 2009 tot 60 dagen eind 2010. “Dit kan echter nog beter, onder meer door de oprichting van een e-loket waardoor overeenkomsten en zorgactiviteiten sneller kunnen doorgegeven en dus verwerkt worden.”

“Ik geloof sterk in de meerwaarde die deze zorgvorm biedt: zorg op maat, in een natuurlijke omgeving”, besluit Jans. De kracht zit volgens de politica niet alleen bij het meewerken op de boerderij, maar ook bij de rust van de omgeving, de zorg voor planten en dieren, de niet-medische sfeer, de duidelijke structuur en het vaste ritme, “gekoppeld aan de soberheid en nuchterheid die menig land- en tuinbouwergezin kenmerkt”.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via