nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.08.2011 "Mestdruk in Vlaams-Brabant is laag"

Het nitraatgehalte in het oppervlaktewater in de provincie Vlaams-Brabant is het afgelopen jaar verder gedaald. Waar de maximale bemestingsnorm 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar bedraagt, ligt het gemiddelde gebruik in Vlaams-Brabant op 122 kilogram. “Onze provincie heeft een lage mestdruk in vergelijking met andere provincies”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Jean-Pol Olbrechts.

Uit het nieuwe Milieu- en natuurrapport van Vlaams-Brabant blijkt dat het totale landbouwareaal in 2009 in de provincie 95.661 hectare bedraagt. Dat is ongeveer 45 procent van de grondoppervlakte in Vlaams-Brabant. Op die landbouwgrond werd 11,3 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest gebruikt, of gemiddeld 122 kilo stikstof per hectare. Daarmee blijft Vlaams-Brabant ruim onder de maximale grens van 170 kilo per hectare.

In totaal werd in de provincie in 16,1 procent van de gevallen een overschrijding van de nitraatnorm vastgesteld tijdens het seizoen 2009-2010. “Daarmee blijven wij ver onder de waarde van 32,9 procent die werd opgemeten voor heel Vlaanderen”, weet Olbrechts. Volgens de provincie zijn deze goede cijfers te danken aan de strengere mestwetgeving en de komst van mestverwerkingsinstallaties.

Nitraat heeft een nefaste impact op de vissen en plantengroei in beken. De oppervlaktewaterkwaliteit was erg slecht in 2009. “Gelukkig merken we sindsdien een geleidelijke verbetering, hoewel de viskwaliteit deze trend niet volgt”, legt de gedeputeerde uit. “De ecologische kwaliteit van de waterbodem is ontoereikend, maar toont toch een lichte verbetering.”

Het rapport toont ook aan dat de provinciale natuur- en bosreservaten de jongste tien jaar verdriedubbeld zijn in omvang: van 1.336 naar 3.616 hectare. Daarnaast beschikt Vlaams-Brabant over 7.358 hectare gewestelijke natuur- en bosdomeinen en meer dan 420 hectare provinciale natuurdomeinen.

Meer informatie: Milieu- en natuurrapport Vlaams-Brabant

Bron: Eigen verslaggeving/Het Laatste Nieuws

Volg VILT ook via