nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.11.2013 Natuur in ruil voor N60 in Ronse kost boeren 2x grond

Met het oog op een betere doorstroming van het verkeer stelt de Vlaamse regering een ontwerp-GRUP vast waarmee zij de 'missing link' van de N60 in Ronse wil wegwerken. Bij de afweging van de verschillende tracés keek zij ook naar de effecten op landschap, landbouw, erfgoed en wonen. Met de verbindingsweg hebben ABS en Boerenbond niet zozeer een probleem, met de mogelijke natuur- en landschapscompensaties des te meer.

"Met de aanleg van 5,5 km nieuwe weg langs de N60 willen we de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de regio Ronse verhogen", legt Vlaams mobiliteitminister Hilde Crevits uit. "We halen het zware verkeer weg uit het centrum van de stad en zorgen voor een vlottere doorstroming op de N60, die daarmee zijn rol als ontsluitingsweg kan vervullen. Het project kan nu eindelijk, na vele jaren van discussie en studie, worden uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd op het terrein."

De N60 verbindt Gent met de Franse stad Valenciennes. Het tracé voor de verbinding ter hoogte van Ronse dat nu op tafel ligt, is volgens de Vlaamse regering de meest gunstige oplossing. Doorgaand verkeer wordt uit Ronse weggehouden en de Vlaamse Ardennen zullen vlotter bereikbaar zijn. "Het ontwerp houdt maximaal rekening met landschap- en natuurvoorwaarden, onder meer door te kiezen voor ondertunneling." De Vlaamse Landmaatschappij gaat nu uitzoeken welke bijkomende compenserende maatregelen er nodig zijn voor natuur- en landschapsgebieden.

Nadat de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (SARO) zich erg kritisch uitliet over het RUP N60 in Ronse werd één en ander bijgestuurd, onder meer het pakket landschap- en natuurcompensaties waarover er geen overleg had plaatsgevonden met de landbouwsector. De impact ervan op lokale landbouwbedrijven was nochtans enorm. "Een aantal landbouwers dreigde zelfs zijn bedrijfszetel of huiskavel te verliezen", illustreert Saartje Degelin, adviseur bij de studiedienst van Boerenbond.

Ook Lieven De Stoppeleire, voorzitter van de ABS-afdeling in de Vlaamse Ardennen, laat zich positief uit over het werk dat binnen de SARO verricht is. Toch klinkt hij niet optimistisch. "Voor de Vlaamse Ardennen zijn er heel strenge natuurdoelstellingen geformuleerd, onder meer op het vlak van bosuitbreiding. De overheid gaat bij een volgende afbakening van natuur bij dezelfde landbouwers aankloppen voor grond. We konden het dus niet pikken dat de overheid in het oorspronkelijke plan eenzijdig groene gebieden ging afbakenen."

Nog volgens De Stoppeleire is de N60 in Ronse één van de eerste RUP's waarin erfgoed zo'n belangrijke rol speelt. Onbegrijpelijk vindt hij dat extensief beheerde weiden en kleine landschapselementen - verdiensten van de lokale landbouw - de sector zuur opbreken in termen van landschapscompensaties. Het GRUP is nog niet definitief. In december volgt een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren kan indienen. Landbouworganisaties ABS en Boerenbond laten nu al weten dat zij dat zeker zullen doen.

Als het van Boerenbond afhangt, moet de aanduiding van een erfgoedlandschap (in een ruime perimeter rond de weg) deel uitmaken van een overlegproces zoals AGNAS. "Nu lijkt het op een voorafname", stelt Degelin. Het landbouwgebied van Ronse staat onder druk, zoveel is duidelijk. "De weg snijdt de regio in twee, dus moet er in het flankerend beleid en het landinrichtingsproject dat er wellicht komt voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit en betere ontsluiting van het landbouwgebied."

Degelin vat de eisen van Boerenbond als volgt samen: "Het oorspronkelijke plan werd in de positieve zin bijgestuurd. De landschaps- en natuurcompensaties moeten transparant en correct onderbouwd worden. En het is evident dat de landbouwsector overleg wil, evenals betrokkenheid bij de uitwerking op het terrein. Daarbij zullen we hameren op zuinig ruimtegebruik en een zo gering mogelijke impact op landbouw." ABS hoopt dat de sector bij de verdere uitwerking op het terrein beter betrokken zal worden. De organisatie zal haar bezwaren overmaken tijdens het openbaar onderzoek.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via