nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

23.05.2011 Nederlandse varkenshouder niet welkom in Ravels

In het Ravelse gehucht Eel zijn opnieuw 1.300 bezwaren ingediend tegen de komst van een varkensbedrijf, uitgebaat door het Nederlandse Bruvarko. Aanleiding is de derde poging van Bruvarko om een milieuvergunning voor de bouw van dit bedrijf te bekomen. De strijd tussen het bedrijf en de buurtbewoners woedt intussen al drie jaar. Zaakvoerder Jan Schoenmakers betreurt het protest van andere boeren.

In 2008 vroeg Bruvarko voor het eerst een vergunning aan voor het gebouw, waar zowat 5.000 varkens zouden worden ondergebracht. De Ravelse bevolking uitte toen massaal protest, omdat ze meenden dat een "industrieel varkensbedrijf" geen plaats had in een klein dorp als Eel. Zaakvoerder Jan Schoenmakers begrijpt de weerstand niet want in Eel gaat het om een stal van 2.000 vierkante meter, terwijl er veel bedrijven in de buurt zijn met grotere stallen.

Bruvarko wil ook in de Ravelse deelgemeente Poppel uitbreiden naar 8.000 varkens. "Daarvoor is een drie keer grotere stal nodig, maar als dit in agrarisch gebied niet meer kan, waar dan wel?", vraagt Schoenmaekers zich af. Het zit een aantal buurtbewoners hoog dat een groot Nederlands bedrijf wat zij noemen een 'fabriek' wil plaatsen in een regio waar de traditioneel sterk vertegenwoordigde familiale varkensbedrijven het de laatste tijd erg moeilijk hebben.

Geert Wallays, voorzitter van de Vereniging voor Varkenshouders (VEVA), vindt het "zeer triest" dat er ook binnen de sector zoveel protest is tegen Bruvarko. "Dat buren om welke reden dan ook bezwaar hebben, kan ik nog begrijpen. Maar boeren? Neen, echt niet", zegt hij in Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat het moeilijke tijden zijn voor alle varkenshouders. "Elkaar tegenwerken, helpt ons niet vooruit", meent Wallays, "want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Een actiecomité verzamelde begin dit jaar al eens ruim 1.000 handtekeningen tegen de komst van Bruvarko, wat de provincie Antwerpen ertoe bracht de milieuvergunning niet toe te kennen. Intussen is het de derde poging van Bruvarko om een vergunning te verkrijgen voor het geplande varkensbedrijf. Bruvarko voegde 'nieuwe elementen' toe aan het dossier, zoals de belofte de geurhinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Met 1.300 bezwaarschriften is de weerstand er ditmaal niet minder op. Het dossier komt eind juni op de agenda van de Bestendige Deputatie van de provincie.

Bron: Belga/Het Laatste Nieuws/Gazet van Antwerpen

Volg VILT ook via