nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.05.2011 Nieuw serrecomplex voor Proefcentrum Hoogstraten

Het Proefcentrum Hoogstraten is sinds 1955 actief in onderzoek en voorlichting in de tuinbouw. Aardbei, tomaat en paprika gelden als de hoofdteelten. De snelle evolutie van het onderzoek maakte het noodzakelijk dat er kan worden gewerkt in een aangepaste en moderne accommodatie. Daarom werden de oude serres afgebroken en vervangen door een nieuw, hypermodern complex.

Bij de nieuwbouw van de serres werd het accent gelegd op innovatieve concepten en werd veel aandacht besteed aan energiebesparing en het gebruik van duurzame teelttechnieken en materialen. De indeling van de serres werd hertekend zodat multifunctioneel onderzoek in de teelt van aardbei, tomaat en paprika kan worden uitgevoerd. In aanwezigheid van Antwerps gedeputeerde Ludo Helsen en minister-president Kris Peeters vond afgelopen zaterdag de plechtige opening plaats.

André Verschueren, voorzitter van het proefcentrum, beschouwt de bouw van de serres een belangrijke realisatie in de geschiedenis van het onderzoeks- en voorlichtingscentrum. "De nieuwe serres laten ons toe om in te spelen op nieuwe uitdagingen waar onderzoek en voorlichting in de toekomst mee geconfronteerd worden", aldus Verschueren. De huidige ontwikkelingen en schaalvergroting in de glastuinbouw zijn van die aard dat het noodzakelijk is om in de regio een performant proefcentrum te hebben.

Het totale investeringsdossier omvat vijf miljoen euro en sluit sterk aan bij het actieplan 'Afbakening glastuinbouw macrozone Noorderkempen' dat momenteel door de provincie Antwerpen wordt uitgewerkt. Hierbij voorziet men clusters van glastuinbouwbedrijven waar schaalvergroting en synergie een belangrijk onderdeel van uitmaken. Het innovatief en demonstratief karakter van de investeringen op het Proefcentrum Hoogstraten kunnen hierbij voor de telers een belangrijke rol spelen.

Het dossier werd aan de Vlaamse overheid overgemaakt met de vraag om investeringssteun. In het kader van het Interreg-programma werd bovendien het project 'Optiglas' ingediend waardoor een extra financiering van een gedeelte van de totale investeringskost bekomen wordt. Bijkomend heeft de provincie Antwerpen een cofinanciering toegezegd vanuit het provinciaal co-financieringsfonds voor het project 'Optiglas'.

Naast deze financiering vanuit de Vlaamse en provinciale overheid is er een belangrijke bijdrage vanuit de sector. De telers hebben medefinanciering toegezegd ondanks het feit dat de tuinbouwsector op dit ogenblik een crisisjaar meemaakt. Tenslotte neemt het Proefcentrum Hoogstraten zelf een gedeelte van de investering voor zijn rekening.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via