nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

05.04.2013 Nieuwe ruilverkaveling in Gooik?

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert enkele toelichtingsmomenten omtrent de eventuele aanleg van een nieuw ruilverkavelingsproject in Gooik. Op basis van een concrete toekomstvisie die VLM uitwerkte, blijkt dat zowel de lokale landbouwers als de andere plattelandsgebruikers wel zouden varen bij de aanleg van een ruilverkaveling.

In mei 2008 kreeg VLM de opdracht om te onderzoeken welke kansen een ruilverkavelingsproject kan bieden in Gooik. Na het nodige studiewerk liggen vandaag de eerste discussieplannen op tafel en kan de dialoog over de concrete uitwerking van start gaan. Daarom worden alle betrokkenen gevraagd hun mening en visie over het project te delen tijdens enkele toelichtingsmomenten.

Concreet gaan de plannen over het aanleggen van toegangswegen voor landbouwers en boseigenaars, veilige fietsverbindingen, wandelpaden, waterbeheersing, erosiemaatregelen, natuurgebiedjes en propere beken. Bedoeling is dat deze ingrepen in harmonie met de reeds vastliggende percelen met bebouwing, tuinen en privé-bossen een nieuw efficiënt landbouwgebied vormen.

Eén van de voordelen die het ruilverkavelingsproject zou bieden voor boeren is het ontstaan van grotere akkers met regelmatigere vormen. De percelen zouden ook dichter bij de boerderij liggen, waardoor er minder brandstof- en tijdverlies is. Het verleggen van de huidige voetwegen moet er dan weer voor zorgen dat die niet meer schuin door de akkers lopen, zoals nu het geval is. 

Voor al de andere plattelandsgebruikers moet de ruilverkaveling 50 kilometer extra wandelmogelijkheid opleveren. Ook zou de oude trambedding heropend worden als fiets- en wandelpad, en zou er ook een veilige fietsverbinding komen tussen Gooik en Strijland langs de Molenbeek. Nieuwe houtkanten, hagen en bomenrijen moeten daarnaast ook de plattelands- en akkervogels ten goede komen. Op die manier speelt het ontwerp in op de steeds toenemende vraag vanuit Europa om landbouwers een belangrijke rol te laten spelen in natuur- en landschapsbeheer.

Meer informatie: ‘Eerste discussieplannen op tafel’

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via