nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

19.09.2012 Nieuwe wachtbekkens tegen wateroverlast in Haspengouw

Om het overstromingsgevaar in Jesseren (Borgloon) drastisch te verminderen, heeft het ruilverkavelingscomité in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afgelopen zomer vier wachtbekkens aangelegd rond de dorpskern. Samen hebben zij een waterbergend vermogen van 10.285 m³. Later dit jaar worden ze aangekleed met bomen, hagen en een wandelpad.

Door steile hellingen en leembodems in de dorpskern werd Jesseren al verschillende keren geplaagd door extreme water- en modderoverlast. Om deze problemen in de toekomst te verhinderen, liet de stad Borgloon een plan ontwerpen voor de aanleg van wachtbekkens. Naar aanleiding van de geplande ruilverkaveling werd dit plan door de Vlaamse Landmaatschappij verder verfijnd.

Na onderzoek bleek het de beste aanpak om hoog in het landschap te beginnen en vier wachtbekkens aan te leggen rond de dorpskern. In juni startte het ruilverkavelingscomité met de aanleg ervan. De wachtbekkens hebben samen een waterbergend vermogen van 10.285 m³. Tussen twee wachtbekkens werd bovendien een gracht met houten tussenschotten aangelegd, die tijdelijk eventueel overtollig water kan stockeren.

Het water dat in de wachtbekkens opgevangen wordt, zal op gecontroleerde wijze en met een beperkt debiet, in de riolering worden geleid. De stad Borgloon zal de rioleringswerken die hiervoor noodzakelijk zijn, aansluitend op de ruilverkavelingswerken laten uitvoeren. Later dit jaar zullen de wachtbekkens nog aangekleed worden met hoogstamfruitbomen en hagen, die moeten zorgen voor landschappelijke integratie. Rond het grootste wachtbekken wordt bovendien een wandelpad met picknickplaats aangelegd. Wanneer deze werken afgerond zijn (dit najaar), zullen de wachtbekkens dus ook een landschappelijke, ecologische en recreatieve functie vervullen.

Jesseren is niet de enige plaats in Haspengouw waar maatregelen tegen erosie werden genomen. Ook Mettekoven (3.500 m³) en Grootloon (46.700 m³) tellen intussen wachtbekkens. “Dit is de verdienste van de ruilverkavelingscomités en gemeentebesturen, maar ook de rol van de plaatselijke landbouwers mag niet worden onderschat”, stelt VLM. “Talrijke landbouwers uit Zuid-Limburg sloten met VLM vrijwillig een beheerovereenkomst af, waardoor ze zich engageerden om vijf jaar lang de gevolgen van erosie op hun percelen te verzachten of teelttechnische maatregelen te nemen die erosie verminderen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via