nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2013 Nitraatresiducampagne Mestbank van start op 1 oktober

Om de hoeveelheid achtergebleven nitraatresidu te bepalen die na het groeiseizoen nog in de bodem zit, zullen erkende laboratoria tussen 1 oktober en 15 november opnieuw staalnames uitvoeren op heel wat percelen in Vlaanderen. Een bepaalde groep land- en tuinbouwers is verplicht het nitraatresidu zelf te laten analyseren, op eigen kosten.

Om te vermijden dat te grote hoeveelheden nitraatstikstof uitspoelen uit de bodem en terechtkomen in oppervlakte- en grondwater, voeren erkende laboratoria in opdracht van de Mestbank staalnames uit op verschillende percelen in Vlaanderen. De nitraatresiducampagne zal dit jaar plaatsvinden van 1 oktober tot 15 november, zo laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten.

Net zoals vorige jaren zullen ook dit jaar enkele boeren een brief van de Mestbank in de bus krijgen met de mededeling dat ze geselecteerd zijn voor het bepalen van een bodemprofiel. Dit jaar zullen ongeveer 7.300 percelen bemonsterd worden, waarvan er 1.700 willekeurig gekozen zijn als representatieve steekproef. De overige percelen bevinden zich voornamelijk in gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen nog niet gehaald werden, de zogenaamde focusgebieden.

Naast de nitraatresidubepalingen die de Mestbank laat uitvoeren, moet een aantal land- of tuinbouwers, op eigen kosten, het nitraatresidu van bepaalde percelen laten bepalen. Die bemonsteringen zijn verplicht voor land- of tuinbouwers die in 2013 derogatie hebben aangevraagd om meer dierlijke mest uit te rijden, of zij die in 2013 een maatregelenpakket opgelegd kregen en verplichte opvolgstalen moeten nemen.

Meer info: Nitraatmeldpunt

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via