nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.12.2012 "Nood aan hogere contractprijs voor alle groenten"

De landbouworganisaties vragen bij de afnemers van industriegroenten een prijsstijging voor alle groenten. “Zeker na een jaar van moeilijke veldomstandigheden moeten de afnemers een duidelijk signaal geven dat ze het goed menen met de producenten in Vlaanderen”, staat te lezen in Boer&Tuinder. Volgens Boerenbond plaatsen veel telers vraagtekens bij de toekomst omdat de rentabiliteit is gedaald.

De extreme weersomstandigheden van afgelopen jaar hebben het de groentetelers in open lucht zeer moeilijk gemaakt. “De opbrengst van sommige teelten valt dan ook sterk tegen en dat is dramatisch als de rentabiliteit al zeer krap is”, klinkt het. Boerenbond berekende dat de kosten ook sterk blijven stijgen: +4 procent in vergelijking met vorig jaar en +30 procent tegenover 2008. “En dat terwijl de contractprijzen onder die van 2008 liggen. Er is dus dringend nood aan bijsturing.”

Daarom vragen de landbouworganisaties voor het seizoen 2013 een verhoging van de contractprijzen. “De nieuwe prijzen moeten minimaal de stijging van de kosten volgen, de marges moeten sterk verhogen en er moet rekening gehouden worden met de risico’s die groenten telen met zich meebrengt”, somt Boerenbond de eisen op. Afhankelijk van de teelt wordt een verhoging tussen 6 en 20 procent gevraagd.

De landbouworganisaties rekenen vooral op een krachtig signaal van de afnemers van industriegroenten. “Wij hopen op een constructief overleg met begrip voor de standpunten van de telers. De noodzakelijke stijging van de rentabiliteit mag niet onmiddellijk wegvloeien naar extra kosten en investeringen”, aldus Boerenbond. Aan de telers vraagt de organisatie om aandachtig de berichtgeving te volgen en niet overhaast een beslissing te nemen over nieuwe contracten voor 2013.

Bron: Boer & Tuinder

Volg VILT ook via