nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

27.04.2012 Noordzee dreigt te veranderen in "plastic soep"

Er drijft zoveel plastic afval in onze zeeën en oceanen dat wetenschappers het bestempelen als één grote 'plastic soep' die steeds groter wordt. De Belgische en Nederlandse kustgemeenten en maatschappelijke organisaties zoals Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu roepen via een resolutie de regeringen op om alles in het werk te stellen om verdere plasticverontreiniging een halt toe te roepen.

“In de Stille Oceaan drijft een plastic vuilnisbelt die twee keer zo groot is als de Verenigde Staten, maar ook onze Noordzee blijft niet gespaard”, vertelt Bond Beter Leefmilieu. De plastics verstoren het mariene ecosysteem en vormen een bedreiging voor de voedselketen. Dieren raken verstrengeld in grote stukken plastic of ze eten kleine deeltjes op. Bovendien kost het jaarlijks tien miljoen euro om de afvalberg op te ruimen die op de stranden aanspoelt.

De vervuiling wordt veroorzaakt door schepen, visserij, offshore-industrie, maar ook door zwerfvuil van consumenten op het vasteland dat via rivieren, kanalen en riolen in de zee terecht komt. De Belgische en Nederlandse kustgemeenten, verenigd in KIMO, vragen samen met maatschappelijke organisaties dat hier een eind zou aan komen.

Zij overhandigen op 3 mei een resolutie aan Johan Vande Lanotte, de minister van de Noordzee. De resolutie zal ook ingediend worden bij de Europese Commissie. Het doel is onder meer om de afvalberg op zee op te ruimen en om tegen 2035 wegwerpplastic volledig te bannen.

Lees hier de resolutie.

Bron: Beleidsbabbel Bond Beter Leefmilieu

Volg VILT ook via