nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2012 OESO: "Arme boeren kunnen heil zoeken in andere sector"

De internationale gemeenschap streeft naar een halvering van de armoede tussen 1990 en 2015. Strategische investeringen die de landbouwproductiviteit verhogen, kunnen in ontwikkelingslanden armoede helpen bestrijden. Tegelijk mag er uitstroom van arbeid uit de landbouw zijn naar beter betaalde sectoren. De OESO pleit tevens voor een betere sociale bescherming van de plattelandsbevolking.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gelooft in een driesporenbeleid om het inkomen van arme boeren in ontwikkelingslanden te verhogen: de productiviteit en competitiviteit in de landbouw verhogen, landbouwersgezinnen ondersteunen in de zoektocht naar andere inkomstenbronnen en boeren aan een beter betaalde job buiten de landbouw helpen.

Volgens de internationale organisatie moeten overheden accepteren dat er een uitstroom komt van arme boeren uit de landbouwsector in de mate dat de kansen op een goed betaalde job in de andere sectoren toenemen. Tegelijk stelt OESO dat de overheid de ontwikkeling van landbouw moet blijven ondersteunen. Het investeringsklimaat bevorderen en beter onderwijs en gezondheidszorg op het platteland  zijn naar verluidt de speerpunten van een goed overheidsbeleid.

"Marktregulering zoals prijsgaranties en landbouwsubsidies mogen slechts een laatste redmiddel zijn want ze reageren op de gevolgen in plaats van de oorzaken van armoede", verklaart OESO. De organisatie sluit niet uit dat in arme landen, met een zwak overheidssysteem en een markt die faalt door het gebrek aan krediet en marktinfo, sommige marktmaatregelen gerechtvaardigd zijn. De overheid kan bijvoorbeeld de gevolgen van extreme prijsschommelingen temperen en subsidies verstrekken voor zaaigoed en kunstmest.

Gelet op de onwenselijkheid van dergelijke overheidsmaatregelen, vraagt OESO dat overheidsingrijpen in de marktwerking gepaard gaat met langetermijnplannen zoals investeringen in landbouwonderzoek en -infrastructuur en met sociale maatregelen die het inkomen beschermen.

Eens een ontwikkelingsland van een plattelandseconomie doorgroeit naar een meer divers economisch systeem, kunnen structurele veranderingen bijzonder snel plaatsvinden. De OESO geeft Korea als voorbeeld. De tewerkstelling in de landbouwsector daalde er in 14 jaar tijd van 40 procent naar 16 procent van de werknemers. Eenzelfde omslag in de economie duurde in de VS 53 jaar en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 68 jaar.

Meer info: Agricultural Policies for Poverty Reduction

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Dierenartsen Zonder Grenzen

Volg VILT ook via