nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2013 OVAM wil zicht krijgen op asbestberg

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat de totale hoeveelheid asbest in Vlaanderen in kaart brengen. OVAM wil inschatten hoe groot de berg gevaarlijk afval gaat zijn die nog moet komen. De laatste tien jaar stijgt de hoeveelheid asbesthoudend afval in de containerparken explosief. Asbestafval is onbehandelbaar en moet dus gestort worden. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

In 2003 werd in heel Vlaanderen 130 ton hechtgebonden asbest binnengebracht op containerparken, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Tien jaar later is dat meer dan 30.000 ton. De grote stijging is er gekomen vanaf 2004 (naar 14.000 ton) toen er in veel gemeenten aparte containers zijn gezet om asbesthoudend afval in te zamelen. Sinds 2008 zijn gemeenten verplicht een bepaalde hoeveelheid (200 kg) asbesthoudend afval gratis te aanvaarden. "Het gaat dan om gebonden asbest, ingebed in een cementtoepassing. Die mogen particulieren zelf naar het containerpark brengen", stelt Verheyen.

Na de jaren '80 is het gebruik van asbest in bouwmaterialen sterk teruggeschroefd, maar pas nu komen bij afbraak- en renovatiewerken grote hoeveelheden asbestafval vrij. Om een idee te krijgen van de toekomstige afvalberg start OVAM met een onderzoek. Veel wil OVAM er nog niet over kwijt. "We willen hiermee pas naar buiten komen als we ook resultaten hebben", stelt Verheyen. "Het zal een theoretisch onderzoek worden waarin we de omvang in kaart willen brengen. We willen een beeld van al het asbest, zowel de hechtgebonden als niet-hechtgebonden producten. Maar het is niet de bedoeling om de kleinste koterij of schuur op te lijsten. "

Op de meeste landbouwbedrijven is asbesthoudend materiaal aanwezig in de vorm van golfplaten, dak- en gevelleien en isolatiematerialen voor verwarmingsleidingen. Zelfs voor erfverharding werd een tijdlang asbest gebruikt.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via