nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2011 Open brief vraagt coöperatie voor- en tegenstanders ggo

De Amerikaanse minister van Landbouw Tom Vilsack vraagt in een open brief aan de voor- en tegenstanders van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) om meer constructief samen te werken in plaats van geschillen uit te vechten voor de rechtbank. “Het huidige landbouwbeleid streeft naar meer samenwerking en coëxistentie tussen traditionele landbouw en biotechnologie”, is de boodschap.

“De snelle toename van ggo-teelten de laatste jaren heeft veel onzekerheid en juridische twisten teweeggebracht. Maar in plaats van naar de rechtbank te stappen, lijkt het me meer constructief om samen te zoeken naar oplossingen die beide landbouwpraktijken ondersteunen”, schrijft Vilsack. “Het Amerikaanse landbouwministerie wil in haar beleid hieromtrent nieuwe accenten leggen, namelijk die van samenwerking en coëxistentie, zodat voldoende, veilig en betaalbaar voedsel beschikbaar blijft.”

Aanleiding van de open brief was de publieke commotie rond de publicatie van het milieueffectenrapport omtrent de teelt van ggo-luzerne door het Amerikaans landbouwministerie USDA. Uit het rapport, dat verscheen in december 2010, blijkt dat kruisbestuiving tussen luzerne en ggo-luzerne mogelijk is. Als reactie hierop nodigde minister Vilsack vertegenwoordigers van bedrijven en landbouwgroepen evenals ggo-kritische organisaties uit op een rondetafelgesprek, om te praten over de nodige coëxistentiemaatregelen.

De publieke commotie rond deze uitnodiging was groot. Vilsack werd verweten geen rekening te houden met het principe dat ggo’s uitsluitend toegelaten worden nadat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het veilig is. Om het misverstand uit de wereld te helpen, schreef Vilsack de open brief, waarin hij de nieuwe beleidslijnen van het landbouwministerie presenteert. Daarenboven benadrukt hij dat hij zelf voorstaander is van het wetenschappelijke goedkeuringsprincipe, maar dat er in dit geval geen twijfel is over de veiligheid van het ggo-gewas.

Bron: GMO Compass

Volg VILT ook via