nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.10.2013 Oud-Boerenbondvoorzitter Jan Hinnekens overleden

Oud-Boerenbondvoorzitter Jan Hinnekens is zaterdag op 86-jarige leeftijd in Leuven overleden. Niet minder dan 39 jaar was hij ononderbroken actief bij Boerenbond, waarvan 11 jaar als voorzitter. Zo stond hij onder meer aan de wieg van de Landelijke Gilde. “Met Jan Hinnekens verliest Boerenbond een geëngageerd leider die zich in moeilijke tijden betrokken voelde bij de land- en tuinbouw”, aldus de landbouworganisatie.

Jan Hinnekens werd geboren in Tielt op 16 mei 1927. Na zijn doctoraat in de rechten, aangevuld met een licentie in de economische wetenschappen, trad hij in 1953 in dienst van de Belgische Boerenbond als ‘rechtskundig adviseur’. In 1959 werd hij benoemd tot adjunct-algemeen secretaris. Een jaar later, op amper 33-jarige leeftijd, volgde de benoeming tot algemeen secretaris.

In deze functie kreeg Jan Hinnekens de opdracht om de leden te begeleiden naar een totaal nieuwe situatie van moderne bedrijfsvoering met verruimde landbouwmarkten en om de Belgische Boerenbond te herstructureren. De Boerengilden werden opgesplitst in Landelijke Gilden en bedrijfsgilden. Voor de gespecialiseerde voorlichting en belangenbehartiging werden de vakgroepen in het leven geroepen.

Na twee jaar als ondervoorzitter werd Hinnekens in 1981 door het hoofdbestuur van Boerenbond tot voorzitter benoemd in opvolging van uittredend voorzitter Dries Dequae. “Gedurende 11 jaar leidde hij de organisatie doorheen een veranderende en meer Europees gerichte samenleving”, staat te lezen op de website van Boerenbond. In 1992 gaf Jan Hinnekens de voorzittersfakkel door aan zijn opvolger Robert Eeckloo.

Volgens Boerenbond was Jan Hinnekens een ‘grote believer’ van het Europees project en gekant tegen elke vorm van nationalisering. In een periode waarin het Europees landbouwbeleid in volle ontwikkeling was, de jaarlijkse prijsbesprekingen en de overschottenproblematiek tot heroïsche discussies leidden, lag dan ook een belangrijk accent van zijn syndicale inzet op het Europese vlak. Als Copa-voorzitter ontpopte Jan Hinnekens zich zelfs tot de spreekbuis van de familiale landbouw in Europa.

Op Belgisch niveau was hij dan weer een onverzettelijk pleiter voor een federaal land- en tuinbouwbeleid met een eigen minister van Landbouw en dito administratie. “Zaag niet zelf de tak af waarop je veilig zit”, luidde zijn devies. De regionalisering van het landbouwbeleid werd echter een feit in 1992, een jaar na het pensioen van Hinnekens.

Vanuit zijn gedrevenheid om het familiale bedrijf door de landbouwomwentelingen van het laatste kwart van vorige eeuw te loodsen, geloofde Jan Hinnekens rotsvast in solidariteit en in de coöperatieve gedachte. Hij was ook een hevig tegenstander van de opkomende integratie, waardoor hij het zelfstandig ondernemerschap zag tenietgaan.

“Met het overlijden van Jan Hinnekens verliest Boerenbond een minzaam en geëngageerd figuur. Hij was een toonbeeld van het ‘dienend leiderschap’ die bijna een derde van de Boerenbondgeschiedenis mee vorm wist te geven”, klinkt het bij de landbouworganisatie. “Hinnekens was geen koele manager, maar een warm gelovig mens die zijn voorzitterschap als een roeping zag, dienstbaar aan ‘de boerenstand’.”

Niet alleen voor Boerenbond heeft Jan Hinnekens veel betekend. In de jaren ’80 was hij achter de schermen een sleutelfiguur met grote invloed op de politiek, de economie en de sociale wereld, schrijft De Tijd. Vanuit zijn positie bij Boerenbond was Hinnekens een zwaargewicht in de toenmalige CVP, toen nog een standenpartij. Door het economische gewicht van Boerenbond was de voorzitter ook een speler van formaat in het financieel establishment. Zo was Hinnekens regent van de Nationale Bank en één van de actoren in het sociaal overleg in de moeilijke jaren ’80.

Bron: Boerenbond/De Tijd

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via