nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

19.03.2012 Peeters en Di Antonio bespreken Belgisch standpunt GLB

De Vlaamse en Waalse ministers voor Landbouw Kris Peeters en Carlo Di Antonio hebben maandag overleg gepleegd over het Belgisch standpunt inzake de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Uit dat gesprek blijkt dat de ministers op dezelfde lijn zitten. "We zullen met eenzelfde, duidelijke stem pleiten voor een duurzame toekomst voor de landbouwsector", besluit Peeters.

De komende maanden zal er in de Europese Raad Landbouw opnieuw intensief gediscussieerd worden over de hervorming van het GLB. Aangezien Vlaanderen en Wallonië samen bevoegd zijn voor het standpunt dat België inneemt tijdens deze discussies, hebben de bevoegde ministers elkaar maandag ontmoet. Dat gesprek was meteen ook de start van een structureel zesmaandelijks overleg.

Peeters en Di Antonio kwamen beide tot het besluit dat de herverdeling van de middelen tussen de lidstaten het grootste struikelblok zal vormen op Europees niveau. De ministers zijn van mening dat een herverdeling onvermijdelijk is, maar dat een evenwichtig compromis moet worden gezocht. Zo dienen de twee pijlers van het GLB (directe steun en plattelandsontwikkeling) samen herverdeeld te worden, zodat onevenredig grote verliezen van directe steun voor België vermeden kan worden, en moet een voldoende lange overgangsperiode worden ingevoerd.

Verder willen Peeters en Di Antonia dat voor beide pijlers een plafond van ‘maximaal te accepteren verlies’ wordt ingebouwd. Samen zullen ze hiervoor steun zoeken bij hun collega’s. De ministers hekelen ten slotte het feit dat over zeer veel elementen van het voorstel nog concrete informatie ontbreekt. “Zolang de Commissie niet meer duidelijkheid verschaft, is het zeer moeilijk om een definitieve evaluatie van het voorstel over vergroening te maken”, zegt Peeters. Ook dit zullen de ministers aankaarten op Europees niveau.

De ministers zullen de conclusies van hun overleg dinsdag op het Europese niveau naar voor brengen, tijdens de lunchdiscussie van de Raad Landbouw. Op de agenda staat een discussie over de herverdeling van de landbouwmiddelen tussen de lidstaten. “De komende maanden moeten de Europese Raad en het Europees Parlement moeilijke beslissingen nemen. Ik ben dan ook blij dat Carlo Di Antonio en ikzelf afspraken hebben gemaakt om met eenzelfde, duidelijke stem een duurzame toekomst van de Vlaamse en Waalse landbouwsector te verdedigen”, alsnog Peeters.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via