nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2009 Petitie tegen reeks hagelkanonnen in Herk-de-Stad

Het stadbestuur van Herk-de-Stad heeft plannen om in de gemeente een zestal hagelkanonnen toe te laten, tot op 250 meter van de huizen. Die toestellen moeten de fruitplantages beschermen tegen hagel, maar een aantal inwoners vrezen zware geluidshinder. Volgens het schepencollege gaat het in Herk echter om moderne, geluidsarme toestellen.

De kanonnen moeten met geluidstrillingen de vorming van hagelbollen voorkomen, zodat die het fruit niet kunnen beschadigen. Een sirene geeft twintig minuten voor de verwachte start van een hagelbui aan dat de kanonnen in werking zullen treden. Vervolgens geven de toestellen om de vijf seconden een geluidsexplosie tot het einde van de hagelbui.

Volgens de producent veroorzaken de knallen een geluid van 130 decibel vlakbij het kanon. Op een afstand van 200 meter is nog sprake van 73 decibel en op 500 meter gaat het om 68 decibel. Herk-de-Stad is zinnens om de kanonnen tot op 250 meter van de huizen toe te laten, terwijl dat in de politiezone Sint-Truiden minimaal 500 meter is.

“We vragen een open debat waarbij eerst alternatieve methodes onderzocht worden”, luidt het bij het lokale actiecomité. De actievoerders zijn ook niet te spreken over de timing van het project. “Pas twee dagen voor de informatievergadering kregen we een bericht in de bus. Dat was dan nog een goednieuwsshow van een tevreden fruitteler uit Velm en een al even tevreden buur”.

Het comité pleit voor het gebruik van hagelnetten, maar dat is volgens de Herkse schepen van Landbouw Mark Vanleeuw (Open Vld) geen goed alternatief. “Vogels zouden zich daarin klem vliegen. Bovendien nemen de netten licht weg, hetgeen nefast is voor de fruitproductie”. De kwestie wordt maandag behandeld op de gemeenteraad. Intussen is het actiecomité alvast gestart met een petitie.
 

Bron: Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via