nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.11.2009 "Pioniers agroforestry mogen niet bestraft worden"

Wervel vraagt aan de Vlaamse overheid een coherent beleid dat agroforestry aanmoedigt. "De kabinetten landbouw en leefmilieu deelden ons recent mee dat de juridische barrières weggewerkt zijn. Toch zijn er gevallen bekend van pionierende boeren die af te rekenen kregen met een aftrek van subsidiabele oppervlakte", zegt Wervel-medewerker Jeroen Watté.

Gedreven door productiegebonden landbouwsubsidies zijn bomen de voorbije decennia grotendeels uit het agrarisch landschap verdwenen. Maar stilaan wordt de rol van die bomen door het Europees beleid opnieuw erkend. Wervel wil dat de Vlaamse overheid niet achterblijft. "Het kan niet dat de pioniers van de landbouw van morgen, vandaag nog als fraudeur aanzien worden", aldus Watté.

Het Europees landbouwbeleid voorziet momenteel reeds ondersteuning aan boeren die bomenrijen aanplanten en met agroforestry aan de slag gaan. Negen Europese lidstaten, waaronder Frankrijk, zouden tot hiertoe de steunmaatregel geïmplementeerd hebben. Wervel betreurt dat Vlaanderen deze mogelijkheid nog niet benut, "ook al bedraagt de Europese cofinanciering zeventig procent".

Wel heeft Wervel dit jaar - met steun van de Vlaamse overheid - tijdens een aantal lokale landbouwraden overleg gepleegd met boeren over agroforestry. "De belangrijkste conclusie uit het overleg is dat landbouwers vrezen dat ze vroeg of laat de zeggenschap zullen verliezen over de bomen die ze aanplanten, en dat ze op die manier de bomen niet kunnen inpassen in hun bedrijfseconomische strategie", vertelt Watté.

Dus dringt Wervel erop aan dat de overheid alle praktische obstakels wegwerkt en de boeren rechtszekerheid schenkt. "We willen een consequente afschaffing van alle barrières en een duidelijke communicatie hierover naar de sector", klinkt het. De organisatie is ervan overtuigd dat agroforestry het bedrijfsinkomen van landbouwers fors kan verhogen. "Meer bedrijven zullen overeind blijven zonder ruimtelijk te moeten uitbreiden", beweert Watté.

Meer informatie: Agroforestry
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via