nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

23.08.2010 Plantenbiotechnologen misnoegd over Canvas-reportage

Geert De Jaeger, professor aan het VIB-UGent, stuurde een open brief aan de krant De Standaard naar aanleiding van de Canvas-reportage 'Gevaarlijke wetenschap'. Die hing volgens De Jaeger en zijn collega’s van andere Vlaamse universiteiten en van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een verkeerd beeld op over de invloed van multinationals op onderzoek naar genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

"De reportage is een aanfluiting van het werk van plantenbiotechnologen want het doet de kijker geloven dat alle onderzoekers die werken met ggo's langs multinationals moeten passeren vooraleer hun onderzoeksresultaten te publiceren. Zulke uitzendingen zijn niet enkel leugenachtig, ze berokkenen onze groeiende sector ook onherstelbare schade", drukt De Jaeger zijn onvrede uit.

Om in 2050 negen miljard monden te kunnen voeden, moet de landbouwproductie volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO met 70 procent toenemen. Om nieuwe gewassen te ontwikkelen, is samenwerking met biotechbedrijven onontbeerlijk volgens De Jaeger. "Zaadfirma’s gebruiken de resultaten van ons basisonderzoek om nieuwe planten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Als we niet samenwerken met deze bedrijven, dreigen onze resultaten te verdwijnen in bestofte bibliotheken", legt De Jaeger uit.

Die samenwerking betekent volgens hem niet dat de bedrijfswereld de resultaten van experimenten zou beïnvloeden. De Jaeger hekelt dat om het tegendeel te bewijzen steeds opnieuw "de argumenten van enkele gefrustreerde wetenschappers worden boven gehaald". "De zaken van Arpad Pusztai en Ignacio Chapela zijn al tien tot twintig jaar oud en intussen is hun onderzoek weerlegd. Blijkbaar is het de reportagemakers niet gelukt om meer recente dissidente wetenschappers te vinden", concludeert De Jaeger.

Wereldwijd verbouwen 13 miljoen landbouwers biotechgewassen. Meer dan 99 procent van de landbouwers die ermee gestart zijn, gaan met de technologie verder, wat volgens De Jaeger het beste argument in het voordeel van biotechlandbouw is. "Na meer dan 10 jaar onderzoek is er in de wetenschappelijke literatuur niet de geringste aanwijzing dat er problemen zijn met de volksgezondheid van de honderden miljoenen mensen die de afgeleide producten van deze gewassen consumeren", besluit De Jaeger.

Volgens Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, zijn er wel degelijk recente onderzoeksresultaten die duiden op de risico’s van ggo’s. Bovendien acht de organisatie ggo’s niet nodig om voldoende voedsel te produceren. "Met biologische landbouw kunnen de geïndustrialiseerde landen in hun eigen behoefte voorzien en de opbrengsten in ontwikkelingslanden kunnen zelfs hoger uitvallen dan met gangbare landbouw, wat bevestigd wordt door de FAO", argumenteert Geert Gommers, stafmedewerker voeding bij Velt.

Dieter Decleene, redacteur bij het wetenschapsmagazine Eos, ziet aanwijzingen dat de rol van multinationals niet beperkt blijft tot het in de praktijk brengen van aan onderzoeksinstellingen vergaarde kennis. Decleene meent dat de samenwerking tussen biotechnologen en de bedrijfswereld wel een invloed kan hebben op de onderzoeksresultaten.

Decleene verwijst daarvoor naar artikels uit 2009 in het Amerikaans wetenschapsblad Scientific American en in Nature news. Daarin wordt de aandacht gevestigd op de macht van bedrijven zoals Syngenta, Pioneer en Monsanto en komen enkele wetenschappers aan het woord die van mening zijn dat hun onderzoek belemmerd wordt omdat zij als tegenstanders van de technologie geboekt staan of omdat het resultaat negatief uitdraait voor de onderzochte ggo.

"De critici waarvan sprake in het artikel in Nature news geven zelf aan dat ze niet worden gedreven door banden met de industrie, maar door de vrees dat elk ongunstig onderzoeksresultaat door tegenstanders van ggo's zal worden aangegrepen om de hele technologie in diskrediet te brengen", zegt Decleene. Hij beaamt dat die vrees niet onterecht is want de schade van slecht opgezette studies of van voorbarige conclusies is niet te overzien.

Decleene begrijpt daarom dat dit tot grote frustratie leidt bij wetenschappers zoals De Jaeger die er oprecht van overtuigd zijn dat biotechnologie kan bijdragen tot het verbeteren van de landbouwproductie. Hij pleit er daarom voor een beloftevolle technologie niet overboord te gooien op basis van foute informatie, maar evenmin de ogen te sluiten voor de risico's verbonden aan een te innige samenwerking tussen wetenschap en een industrie die in de eerste plaats haar aandeelhouders moet tevreden stellen.

Bron: De Standaard/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via