nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

21.03.2012 Rederscentrale tevreden met Vlaamse houding bijvangsten

De Rederscentrale is tevreden met de tussenkomst van minister voor Visserij Kris Peeters eerder deze week tijdens het debat in de Europese Raad over de hervorming van het Europees visserijbeleid na 2013. “Ook de visserijsector zelf gelooft dat een volledig teruggooiverbod minder duurzaam is dan een hoog niveau van selectiviteit”, klinkt het.

De tussenkomt van Peeters in het debat getuigt volgens de organisatie van “een grondige kennis van zaken”. “Ongewenste bijvangst is ook voor vissers een fenomeen dat best vermeden wordt. Het zorgt immers voor werklast zonder verloning en een belasting van het milieu. Een visvangst zonder ongewenste bijvangst is dan ook een doelstelling waar we samen met wetenschappers aan willen werken.”

Volgens de centrale wordt deze houding bovendien gesteund door de meeste ngo’s. “Ook zij vinden een aanlandingsverplichting niet de meest duurzame oplossing. Niet teruggooien betekent immers een zekere verwijdering uit het ecosysteem, terwijl wel teruggooien enerzijds voor een overlevingskans zorgt en anderzijds de druk op het ecosysteem verlaagt.”

De visserijsector kaart de problematiek rond teruggooiverplichting aan sinds een verbeterde situatie van de visbestanden in de West-Europese zeeën in combinatie met een achterophinkende regelgeving er volgens haar toe leidt dat kwaliteitsvolle vangsten overboord worden gegooid.

“In de Vlaamse visserij is deze verplichte teruggooi bovendien al sterk verminderd en de selectiviteit al sterk verhoogd, dankzij eigen initiatieven zoals het vermijden van bepaalde visgronden en het aanpassen van vistuigen. Het is kortweg een toekomstgerichte sector die investeert in duurzaamheid.” De Rederscentrale vraagt dan ook om een realistische benadering van de teruggooiproblematiek, “zoals door minister Peeters wordt nagestreefd”.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via