nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

27.04.2012 Russische importstop geen ramp voor varkensmarkt EU

“Hoewel het schmallenbergvirus enkel herkauwers in de EU treft, verbiedt Rusland ook de import van varkens uit Europa”, stelt Vlaams parlementslid Jan Verfaillie (CD&V) vast. Europa exporteert jaarlijks ongeveer 50.000 ton aan levende varkens naar Rusland. “De totale Europese varkensproductie bedraagt meer dan 22 miljoen ton zodat het invoerverbod geen significante impact heeft”, reageert minister-president Kris Peeters.

Sinds 20 maart verbiedt Rusland de invoer uit de EU van hoornvee en levende varkens uit angst voor het schmallenbergvirus. Nochtans wordt dat virus alleen aangetroffen bij herkauwers in acht Europese lidstaten. Links en rechts wordt dan ook geïnsinueerd dat het verbod politiek gemotiveerd is, wat zou betekenen dat het land het virus aangrijpt om de eigen varkensproductie af te schermen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie vroeg de Vlaamse minister-president naar de economische gevolgen van de houding van Rusland. “Gegevens van Eurostat tonen aan dat in 2011 zo’n 600.000 mestvarkens vanuit de EU zijn geëxporteerd, waarvan een half miljoen naar Rusland. Van de 900.000 uitgevoerde biggen uit Europa, vertegenwoordigde Rusland ongeveer 12 procent”, schetst Kris Peeters.

België voert enkel varkensvlees uit naar Rusland. Het zijn vooral de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) die mestvarkens uitvoeren naar Rusland. Zij vertegenwoordigen samen meer dan 90 procent van de totale Europese uitvoer richting Rusland. Wat de biggen betreft, worden voornamelijk Duitsland (50% van de totale uitvoer) en Denemarken (40%) geraakt, hoewel hier de aantallen veel lager liggen. Een impact op de Europese markt verwacht Peeters niet aangezien de export van levende dieren naar Rusland maar een fractie bedraagt van de totale Europese varkensproductie.

De Europese Commissie verklaarde reeds dat het invoerverbod van Rusland niet gefundeerd en disproportioneel is. “De extra oorzaken die Rusland aangeeft om het verbod te verantwoorden, zijn vaak van minder belang of niet gelinkt aan de schmallenbergmaterie”, weet Peeters. Volgens de EU-commissarissen De Gucht en Dalli baseert Rusland zich niet op wetenschappelijke feiten. De zaak wordt ook aangekaart in functie van de akkoorden binnen de Wereldhandelsorganisatie, waar Rusland zich in 2012 waarschijnlijk toe zal verbinden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via