nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

03.05.2011 Schauvliege bezoekt landbouwers in Gentse Kanaalzone

Op uitnodiging van Boerenbond bracht Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege dinsdag een bezoek aan de Moervaartvallei in het kader van de natuurcompensatie voor de Gentse Kanaalzone. De minister luisterde naar de bezorgdheden van de landbouwers en nodigde hen uit om in overleg naar alternatieve oplossingen te zoeken.

De Gentse Kanaalzone is opgenomen in de inventaris van de Important Bird Areas  en valt zo onder de beschermingsvoorschriften van de Europese Vogelrichtlijn. Voor de uitbreiding van de Gentse haven moet daarom 205 ha natuurgebied gecompenseerd worden. Daarvoor werden in 2007 zoekzones aangeduid gelegen in Evergem (Kalevallei) en aan de Moervaart.

Uit de recente ecohydrologische studie van de Universiteit Antwerpen bleken vooral het gebied ten noorden van de Moervaart tussen het dorp van Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke en het gebied rond Mendonkdorp natuurtechnisch het best geschikt om de gestelde natuurdoelstellingen te realiseren. Daarbij zouden ook waardevolle akkers en graslanden omgezet worden naar natuur. 

Tijdens haar bezoek had de minister begrip voor de situatie van een aantal getroffen jonge landbouwers. Sommigen zagen de voorbije jaren al heel wat van hun landbouwgrond in het havengebied verdwijnen. “Aan de natuurcompensatieverplichting op zich valt niet te ontkomen", verklaarde Schauvliege, "maar het is van belang dat de compensatie wordt gezocht in die gebieden die het minst kwetsbaar zijn voor de landbouw." Daarom nodigde Schauvliege de betrokken landbouwers en de landbouworganisaties uit samen op zoek te gaan naar alternatieven in de streek die voldoende natuurtechnische garanties geven voor de realisatie van de natuurdoelstellingen.

De minister zal er op aandringen dat door Openbare Werken snel opdracht gegeven wordt aan de Vlaams Landmaatschappij om in het gebied een landbouweffectenrapport (LER) op te maken, inclusief nieuwe zoekzones. "Bovendien moet er een flankerend beleid worden uitgewerkt", erkent Schauvliege. Zij pleit voor een gefaseerde aanpak. Gebieden die voor de landbouw minder kwetsbaar zijn, zoals het gedeelte van Moervaart Noord, zouden dan eerst ingericht worden. In een volgende fase kunnen dan de overige natuurdoelstellingen worden gerealiseerd.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via