nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2013 "Schorren bieden bescherming tegen overstromingen"

Het aanleggen van ecosystemen zoals schorren of mangroves kan een significante bescherming bieden tegen overstromingsrampen. Dat stellen twee onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, die in samenwerking met Nederlandse collega's een klimaatonderzoek uitvoerden waarvan de bevindingen in het gerenommeerde tijdschrift Nature zijn verschenen.

Door de klimaatverandering moeten we ons wereldwijd steeds meer beschermen tegen overstromingsrisico's in kustgebieden en mondingsgebieden van rivieren. Zowel het stijgen van de zeespiegel als de toenemende intensiteit van stormen liggen aan de basis daarvan. In een nieuwe studie analyseren Stijn Temmerman en Patrick Meire (UAntwerpen) niet alleen waar de noodzaak tot overstromingspreventie het hoogst is, maar ook hoe die best gebeurt.

"Klassieke methodes zoals dijken, afsluitdammen en stormvloedkeringen blijken niet zo goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering", concludeert Temmerman. "Ze moeten regelmatig hoger en breder worden gemaakt, wat heel veel geld kost." Bovendien brengen dijken volgens Temmerman net extra opstuwing voort in riviermondingen en verstoren kunstmatige waterkeringen vaak het natuurlijke watermilieu.

Het aanleggen van grote natuurlijke buffers is volgens de onderzoekers een geschikt alternatief. Die zijn immers beter bestand tegen de klimaatverandering, maar ook kostenefficiënt en milieuvriendelijk. Een goed voorbeeld zou het Vlaamse Sigmaplan zijn, dat de Schelde en haar zijrivieren moet beschermen en daartoe onder meer in 4.000 hectare overstromingsgebieden voorziet, waarvan 2.500 hectare schorren.

Schorren zijn ecosystemen die al van nature voorkomen langs kusten en riviermondingen en grote watervolumes kunnen opvangen. Ze hogen zich volgens Temmerman bovendien zelf mee op met de stijgende zeespiegel en bieden mogelijkheden tot recreatie en natuurbeleving, maar nemen wel meer ruimte in.

Meer informatie: Aangelegde ecosystemen verminderen kans op overstromingen

Bron: Belga

Volg VILT ook via