nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.02.2014 Seizoenarbeiders van buiten EU voortaan beter beschermd

Het Europees Parlement heeft een nieuwe set regels goedgekeurd die enerzijds de uitbuiting van seizoenarbeiders moet tegengaan en anderzijds moet vermijden dat tijdelijke verblijven permanent worden. De regels geven niet-EU arbeiders dezelfde rechten als EU arbeiders wat betreft loon, ontslag, werkuren, enzovoort. De lidstaten hebben 2,5 jaar de tijd om de regels te implementeren.

Elke jaar stelt Europa naar schatting van de Commissie 100.000 seizoenarbeiders uit derde landen tewerk. Tot nog toe waren die echter niet goed beschermd. De nieuwe regels, die woensdag in het Parlement werden goedgekeurd, moeten hun werk- en leefomstandigheden verbeteren.

De lidstaten blijven bevoegd om te bepalen hoeveel seizoenarbeiders ze toelaten en moeten zelf een maximum verblijfperiode vastleggen, maar die moet tussen 5 en 9 maanden per jaar liggen. Bij elke aanmelding als seizoenarbeider in de EU moet bovendien een arbeidsovereenkomst en een bindende jobaanbieding ingediend worden, die een aantal essentiële voorwaarden zoals loon en werkuren specifieert.

Op eenvoudig verzoek van een lid van het Parlement moet daar nog een bewijs aan toegevoegd worden dat de seizoenarbeider over een adequate huisvesting zal beschikken. Als de verblijfplaats geregeld wordt door de werkgever, mag de huur niet buitenproportioneel zijn en niet automatisch van het loon van de arbeider afgehouden worden.

De regels geven niet-EU arbeiders dezelfde rechten als EU arbeiders wat betreft minimale beroepsleeftijd, loon, ontslag, werkuren, vakantiedagen en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Zo kunnen seizoenarbeiders uit derde landen als zij dat willen hun contract verlengen en van werkgever veranderen binnen de maximale grenzen van de verblijfstoelating. Ook krijgen ze het recht om zich bij een vakbond aan te sluiten en krijgen ze toegang tot openbare diensten van sociale zekerheid, pensioen, opleiding en advies. Alleen op diensten van sociale huisvesting kunnen ze geen beroep doen.

Ten slotte moeten de regels de toelatingsprocedure voor seizoenarbeiders die eerder al in de EU werkten, versnellen en vereenvoudigen. Dit door hen bijvoorbeeld voorrang te verlenen of verschillende aanvragen in één keer goed te keuren. De lidstaten hebben twee jaar en half de tijd om de regels te implementeren.

“Deze regels zullen niet alle problemen oplossen, maar het is een stap in de goede richting”, stelt een tevreden rapporteur Claude Moraes. Nog voor de stemming woensdag waarschuwde hij voor de gevolgen van het uitblijven van normen: sociale dumping, te lage prijzen, uitbuiting, een toename van de illegale immigratie en zelfs mensenhandel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via