nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.12.2013 Sociaal toekomstplan geeft zuurstof aan champignonteelt

De champignonteelt, een sector die het al jaren moeilijk heeft, wordt sinds 2011 ondersteund met een tewerkstellingspremie. Een 'sociaal jaaroverzicht' in Boer&Tuinder leert dat er nu een toekomstplan is dat nog meer kan betekenen voor de sector. Champignonbedrijven krijgen - onder voorwaarden - de mogelijkheid om het jaar rond seizoenarbeid toe te passen en elke seizoenwerknemer is gedurende 100 dagen inzetbaar.

In tien jaar tijd is het aantal bedrijven in de champignonsector herleid tot nagenoeg een derde. Ook het aantal werknemers is in dezelfde periode drastisch verminderd. Champignonbedrijven verschaffen werk aan veel laaggeschoolde vrouwen die anders moeilijk een job vinden. Daarom werd van 2011 tot 2013 een tewerkstellingspremie uitbetaald met de bedoeling de nog bestaande tewerkstelling te ondersteunen en in stand te houden.

Met de sociale partners in het paritair comité heeft Boerenbond nagedacht en overleg gepleegd over de manier waarop zij een toekomst kunnen geven aan de nog actieve champignonbedrijven. Chris Botterman, hoofd Sociale zaken bij Boerenbond, doet het relaas. "Na heel wat bijeenkomsten in het paritair comité, met de inspecties en de betrokken kabinetten, is er uiteindelijk groen licht gegeven voor een toekomstplan voor de champignonsector, gekoppeld aan fraudepreventie."

Het plan geeft extra zuurstof aan bedrijven die een engagement onderschrijven om de Belgische sociale wetgeving op een correcte manier toe te passen en die zich ertoe verbinden hun aantal reguliere werknemers op het niveau te houden van 2011. Zij krijgen de mogelijkheid om de seizoenregeling toe te passen gedurende het volledige kalenderjaar. Bovendien kan elke seizoenwerknemer gedurende 100 dagen worden ingezet. Botterman spreekt van een "vrij cruciale beslissing die probeert om bonafide bedrijven effectief een toekomst te geven".

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via