nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.09.2013 Steunpunt Hoeveproducten viert tienjarig bestaan

Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV-Agra viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. In die 10 jaar is het Steunpunt uitgegroeid tot een professionele organisatie die 1.400 land- en tuinbouwers over heel Vlaanderen ondersteunt en begeleidt in de opstart en uitbouw van hun korte-keteninitiatieven. Dit onder meer via persoonlijke adviesverlening, het organiseren van opleidingen en belangenverdediging.

Het Steunpunt werd in 2003 opgericht door KVLV-Agra, met de steun van de Vlaamse overheid, als antwoord op de groeiende vraag naar korte keten als neveninkomen voor land- en tuinbouwbedrijven. De rechtstreekse verkoop en verwerking van hoeveproducten bestond al langer, maar eerder als toevallig opgestarte en uit de hand gelopen hobby, meestal van de vrouw des huizes. Er bestond ook geen specifieke regelgeving voor, en de activiteit genereerde amper een inkomen.

“Maar dat veranderde in de jaren ’90, omdat het steeds moeilijker werd voor land- en tuinbouwers om een volwaardig inkomen te halen uit hun hoofdactiviteit. De vraag naar een neveninkomen groeide, en dit vooral op initiatief van de boerin. Daarom besloot KVLV-Agra zich in de materie te verdiepen en de geïnteresseerde bedrijven te begeleiden”, legt coördinator Ann Detelder uit.

De eerste verwezenlijking van het Steunpunt (avant la lettre) bestond er concreet in de diffuse wet- en regelgeving te bundelen en te vertalen naar de situatie van de kleinschalige thuisverkopers en -verwerkers. Met de oprichting van het Voedselagentschap (FAVV) in 2000 veranderden die voorschriften echter alweer. De kleinschalige verwerking werd plots gelijkgesteld met de grote voedselverwerkende industrieën, een gegeven dat een grote impact had op de korte keten.

“De regels werden nog ingewikkelder en een ‘toevallige’ opstart was niet meer mogelijk, want zo’n opstart bracht ineens grote investeringen met zich mee”, vertelt Detelder. De sector moest zich dus professionaliseren, en KVLV-Agra volgde die tendens met de oprichting van het Steunpunt in 2003. Sindsdien is het ‘klantenbestand’ van de organisatie uitgegroeid tot 1.400 land- en tuinbouwers, actief over heel Vlaanderen, waarvoor het al honderden adviesvragen beantwoordde. Verder organiseerde het Steunpunt al ontelbare cursussen en infoavonden, bouwde het samenwerkingsverbanden uit met verschillende partners, zette het een online kenniscentrum op (www.steunpunthoeveproducten.be), gaf het verschillende informatiemappen uit en deed het aan belangenverdediging om een aantal versoepelingen te bekomen binnen het wetgevend kader.

Het Steunpunt werd en wordt daarin financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, die van korte keten een beleidsprioriteit heeft gemaakt. “De korte keten zorgt immers voor een belangrijke verbondenheid tussen de maatschappij en de land- en tuinbouw”, legt Vlaams volksvertegenwoordigster Tinne Rombouts (CD&V) uit. “Daarom werd in uitvoering van het Strategisch Plan Korte Keten (2011) onder meer een strategisch platform opgericht waarin gestreefd wordt naar meer samenwerking tussen de verschillende stakeholders, werd de communicatie over hoeveproducten naar de consument (www.rechtvanbijdeboer.be) recent versterkt en werden in totaal al 14 quick win-projecten rond korte keten ondersteund, voor een totale investering van 100.000 euro.”

Het tienjarige bestaan van het Steunpunt werd gevierd met een feestelijke hoevepotluck op het Kempense geitenbedrijf Polle in Lichtaart.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via