nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2010 Stijgende meelprijs als verklaring voor duurder brood?

Brood wordt vijf à zeven cent duurder vanwege de stijgende prijs van het meel. Dat schreven Het Laatste Nieuws en de kranten van Sud Presse maandag. "Het is niet duidelijk of alle bakkers hun prijzen zullen optrekken aangezien zij daar individueel over beslissen. Vast staat wel dat de prijsstijging van het meel groter is dan de daling in 2009 en dat ook andere kosten gestegen zijn", zegt de beroepsvereniging voor bakkers.

De grootste meelgroep van België, CERES, bevestigt het nieuws. "Wij voeren vanaf 16 september een prijsverhoging voor het meel door. Dat komt door de tegenvallende tarweoogst in België en onze buurlanden, door het exportverbod in Rusland en de speculatie op de markt." Ook Dossche Mills, de andere grote maalderij en producent van bakkerijgrondstoffen in België, schreef de klanten-bakkers aan om hen te informeren omtrent een prijsverhoging.

"Op basis van die aangekondigde prijsverhogingen voor het meel, is een verhoging van de broodprijs met 5 à 10 cent mogelijk", zegt Bruno Kuylen, woordvoerder van VeBIC, de Vlaamse bakkersfederatie. "Met die schatting geven wij enkel uitdrukking aan de echo’s die wij horen bij onze achterban, want uiteindelijk beslist elke bakker individueel tot het al dan niet verhogen van de broodprijs."

Bij Synagra, de beroepsvereniging van graanhandelaars, heeft men zijn bedenkingen bij de voorspelde prijsstijging. "Het klopt dat graan duurder geworden is, zodat maalderijen de prijs van hun bloem verhogen. Maar bloem maakt slechts vijf procent uit van de kostprijs van brood", verklaart voorzitter Jean Maertens. "Bovendien is de prijs van brood in 2008 gestegen ten tijde van de vorige prijshausse van granen, maar werd er geen prijscorrectie doorgevoerd toen de graanprijs kort daarop fors daalde."

Ook OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, noemt de stijgende meelprijs een drogreden en  vraagt dat het prijzenobservatorium tussenkomt om de winstmarges op brood van de verschillende tussenpersonen vast te leggen. OIVO argumenteert net zoals Synagra dat de grondstoffenprijs maar een klein deel uitmaakt van de productiekost van brood. "De prijs van energie en de algemene kosten vormen het grootste deel van de broodprijs."

Voor OIVO zou de prijs van brood niet mogen stijgen naar aanleiding van de wisselvalligheid van de oogst en de marktstemming. Het Onderzoeks- en Informatiecentrum merkt op dat dit prijsaanpassend effect maar in één richting werkt, want als de prijzen van grondstoffen zoals tarwe of meel dalen, verlagen de bakkers hun broodprijs niet noodzakelijk.

"Het klopt dat de broodprijs de prijsdaling van het graan en het meel in 2009 niet gevolgd heeft. Maar de prijsstijging die de maalderijen nu aankondigen is groter dan de daling die er in 2009 was", klinkt het bij de Vlaamse bakkersfederatie. "Bakkers durfden het wegens de crisis in 2009 niet aan om hun prijzen aan te passen aan de meelprijs en andere kosten spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in de prijs van het brood."

Volgens woordvoerder Kuylen vormt een verhoging van andere kosten een deel van de verklaring voor de stijging van de broodprijs die mogelijks wordt doorgevoerd. "Voor bakkers kan de media-aandacht voor de gestegen graan- en meelprijs een draagvlak creëren om de broodprijs aan te passen. Met die aanpassing dekken de bakkers niet alleen de gestegen grondstofprijs, maar ook andere kosten die oplopen zoals de loonkost." 

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via