nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.09.2009 Synagra: "Prijsnotering voor granen niet misleidend"

"Dat het huidige prijsniveau van de granen ondermaats is en frustraties opwekt, kunnen we best begrijpen. Maar met de aanklacht dat onze graannoteringen misleidend werken, gaan we niet akkoord". Dat stelt Synagra, de federatie van Belgische graanhandelaars, in een reactie op de bewering bij Boerenbond dat de gepubliceerde prijzen gemiddeld 15 euro per ton onder de marktprijs liggen.

"Dagelijks geven zes onafhankelijke makelaars de marktprijzen van de granen in heel België door. Automatisch wordt hiervan het gemiddelde berekend en het resultaat verschijnt daags nadien op onze website, met aftrek van de marge voor de handel. Deze indicatieve prijs kan wel degelijk als basis aangewend worden voor de prijszetting bij de graanboeren", luidt het in een persbericht van Synagra.

De federatie van de graanhandel heeft het over een "transparant" prijssysteem. "Dat de uitbetaalde prijs systematisch 15 euro hoger ligt, is onrealistisch. De marktprijs voor voedertarwe bedroeg vorige woensdag 111 euro, terwijl Synagra 88 euro noteerde. Indien we daar de bewuste 15 euro bijrekenen, komen we op 103 euro. Dit wil zeggen dat de handelaar de granen zou moeten op- en overslaan voor acht euro, amper de vervoerskost bij levering", aldus Synagra.

De belangenorganisatie wijst erop dat de graanhandelaars geconfronteerd worden met heel wat kosten, gaande van investeringskosten en kosten voor de opslag over verzekeringen en eisen inzake voedselveiligheid tot transportkosten. "Bovendien heeft de boer de mogelijkheid om zijn verkoop over heel de campagne te spreiden. Alle risico's, die door de volatiliteit van de prijzen steeds toenemen, komen op de hals van de handelaar terecht".

Dat de graannoteringen in ons land uit de toon zouden vallen in vergelijking met Frankrijk en Nederland, klopt volgens Synagra niet. "De vergelijking met prijzen in Frankrijk op basis van de termijnmarkt is niet correct. Dit is een fictieve markt met steeds minder voeling voor de fysieke markt en waar enkel baktarwe genoteerd wordt die sterk onderhevig is aan speculatie. Ook in Frankrijk ligt de prijs van de fysieke markt duidelijk onder de notering van de termijnmarkt".

Synagra vraagt Boerenbond om "structurele oplossingen te zoeken in plaats van naar de pianist te schieten". De graanhandel is voorstander van een vergroegde interventieregeling en het instellen van exportsubsidies. "Als er geen ingrijpende Europese maatregelen komen, hypothekeren we nu al de volgende campagne. Aanbodbeheersing via braaklegging is immers opgeheven en veel rendabele alternatieven zijn er voor de landbouwers op dit ogenblik niet".

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via