nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

08.09.2011 Synagra raamt Belgische graanoogst 10,7 procent lager

Synagra, de beroepsfederatie van de Belgische graanhandel, heeft aan de hand van de oppervlakteaangiftes een prognose gemaakt van de graanproductie in België. De totale productie tegenover 2010 is met 340.000 ton gedaald van 3 naar 2,66 miljoen ton of een afname van 10,7 procent. Bij een afname van het areaal met slechts 1,88 procent zijn vooral de opbrengsten aanzienlijk lager dan verleden jaar.

In Vlaanderen valt de minder goede oogst voor wintertarwe op. Met een areaalinkrimping van 27 procent en een productiedaling van 20 procent wordt de productie op 415.000 ton geraamd. Dat is 40 procent minder dan de 692.234 ton van verleden jaar. De te natte zaaiomstandigheden in het najaar en de droogtestress in het voorjaar zijn de voornaamste boosdoeners.

Dit wordt in Vlaanderen voor een stuk gecompenseerd door een areaaluitbreiding van korrelmaïs met 18 procent. Bij een gelijke opbrengst als verleden jaar wordt een maïsoogst verwacht van 677.070 ton of 12 procent meer dan de oogst 2010. Voor zomer- en wintergerst met een gelijkblijvend areaal wordt ongeveer 342.500 ton verwacht of 12 procent minder dan verleden jaar.

Wat de kwaliteit betreft, was het vochtgehalte voor de tarwe en zomergranen aanzienlijk hoger dan normaal. Ongeveer 50 tot 60 procent van het graan kon niet meteen gestockeerd worden, maar moest eerst gedroogd worden, wat supplementaire kosten veroorzaakt. Het soortelijk gewicht van het graan valt binnen de normen.

De fysiologische kwaliteit voor de echte baktarwe was goed, terwijl er voor de gewone molentarwe problemen zijn met gekiemde granen. Ook het dorsen van onrijpe granen geeft problemen op het vlak van eiwit.

Voor de maïsteelt wacht Synagra nog af of dezelfde opbrengsten als vorig jaar behaald kunnen worden. De graanhandel schat dat de maïs dankzij de overvloedige regenval een enorme achterstand sinds het droge voorjaar heeft goed gemaakt.

Voor koolzaad valt vooral de uitbreiding van het areaal in Wallonië (+12%) op en de totale productiestijging tot 63.170 ton (+60%) door gunstige opbrengsten.

Meer info: Overzicht Belgische graanproductie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via