nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2011 Technopool Sierteelt laat kennis doorstromen naar teler

Vier sierteelt‐gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ILVO, UGent, HoGent en PCS (Proefcentrum voor Sierteelt) een consortium opgericht om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen.

Reeds in 2002 ondertekenden de vier partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam 'Technopool Sierteelt'.

De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ willen dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op sierteeltbedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers bijvoorbeeld modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

Op 17 februari kan de sierteeltsector tijdens een innovatiebeurs op het ILVO Plant in Melle kennis maken met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’. De innovatiebeurs wil de ‘Technopool Sierteelt’ sterker profileren en gelegenheid bieden tot netwerking tussen onderzoekers, telers en alle andere spelers uit de sector.

Onder het motto ‘Kennis wijst de weg’ zullen de partners de veelzijdigheid en toepasbaarheid van hun onderzoek toelichten. Een aantal telers zal vertellen hoe zij geholpen zijn via wetenschappelijke tussenkomst van één van de Technopoolpartners. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, zal informatie gegeven worden rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie.

Sierteelt blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een totale productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9.000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector.

Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk.

Klik hier om in te schrijven voor de Kennisbeurs technopool sierteelt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via