nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2012 "Termijnmarkt vergt kennis en ijzeren zenuwen"

Zowel het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond als de banken informeren landbouwers over de werking van termijnmarkten. Op de termijnmarkt kan een landbouwer zich indekken tegen het marktrisico. Boeren op een Kruispunt onderschrijft dat maar geeft boeren het advies om termijnhandel eerst een jaar zonder kosten en zorgen te testen door fictief te kopen en te verkopen.

De hulporganisatie Boeren op een Kruispunt stelt vast dat de interesse bij landbouwers toeneemt om actief te worden op de termijnmarkt. Enkele grote akkerbouwers hebben de stap reeds gezet. Zij verkopen aardappelen, maïs of graan op de termijnmarkt, niet met de bedoeling ze te leveren op het afgesproken tijdstip, maar om tot een afwikkeling van het contract te komen door verrekening van het prijsverschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe transactie.

In theorie kan een landbouwer zich op deze manier indekken tegen de prijsvolatiliteit op de fysieke markt. "In de praktijk mag de landbouwer niet vergeten alle kosten in rekening te brengen. Per contract zijn er aankoopkosten, bemiddeling kost geld en er worden waarborgen gevestigd", waarschuwt de vzw. "Vooraleer te starten met termijnhandel, moet een boer zijn kostprijs voor teelt en bewaring te kennen, investeren in marktinformatie en ijzeren zenuwen kweken om niet ten onder te gaan aan marktgeruchten", luidt het advies.

Boeren op een Kruispunt vindt het aangewezen dat boeren zich laten begeleiden door mensen met praktijkervaring op de termijnmarkten. "Teken geen contracten waarvoor u geen product in de schuur hebt liggen want dat is speculatie. Vergelijk bij elke verrichting het mogelijk risico met uw bedrijfsresultaat. Zoek andere spelers op de termijnmarkt om te kunnen overleggen en weet dat industrie en distributie over veel marktinfo beschikken zodat de boer zichzelf ook beter wapent met marktinformatie", klinkt het nog.

De hulporganisatie wil vermijden dat boeren bevangen worden door stress als gevolg van de winst of het verlies dat gerealiseerd zal worden op de termijnmarkt. Die vrees is niet uit de lucht gegrepen wanneer zij 12 maanden aan een stuk vastgekluisterd zouden zitten aan het pc-scherm om de prijzen te volgen, zich zouden laten beïnvloeden door allerlei marktroddels en zich zorgen zouden maken over de waarborg die ze verleenden en over de grote sommen geld die ermee gemoeid zijn.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld voor de termijnmarkt aardappelen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via