nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.07.2013 Tewerkstellingspremie voor champignonkwekerijen

Op voorstel van de ministers Onkelinx en De Coninck keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bevordering van de tewerkstelling in de champignonteelt. Hierdoor krijgen champignonkwekerijen opnieuw de kans om een bijzondere tewerkstellingspremie aan te vragen. Dankzij deze maatregel krijgt champignonteelt in België nog een kans en wordt de tewerkstelling in de sector ondersteund.

Champignonkwekerijen hebben het bijzonder moeilijk in ons land. De productie verschuift naar Polen omdat arbeid daar veel goedkoper is. Bovendien is Polen nog niet toegetreden tot de Eurozone en vormt de eigen nationale munt een troef voor export in vergelijking met de dure euro. Doordat het in België zo slecht gaat met de sector verliezen voornamelijk ongeschoolde werknemers hun job. Zij vinden moeilijk opnieuw werk zodat de federale overheid de tewerkstelling in de champignonteelt ondersteunt met een bijzondere premie.

Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 wordt het forfaire bedrag van 400.000 voor deze maatregel verlengd. Aan de ondernemingen die actief zijn in deze sector kunnen premies van maximum 7.500 euro worden toegekend, op voorwaarde dat binnen het bevoegde paritair comité een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De sociale partners zijn het erover eens dat zo'n nieuwe CAO er komt. Champignontelers zullen de premie dus opnieuw kunnen aanvragen voor de werknemers die zij de afgelopen drie jaar regulier tewerkgesteld hebben.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via