nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2012 "Tijd dat de sector en de EU kiezen voor agro-ecologie"

Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen, pleit naar aanleiding van het vroegtijdig afbreken van de top over de Europese meerjarenbegroting voor een landbouwbeleid dat de kaart trekt van agro-ecologie en daar een geloofwaardig budget tegenover plaatst. “Een agro-ecologisch landbouwmodel is niet alleen broodnodig, het is ook haalbaar en vol opportuniteiten”, stelt hij.

Als Europa het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) niet bijstuurt, blijven we volgens Sannen in een negatieve spiraal zitten van monoculturen, druk om uit te breiden, afhankelijkheid van dure buitenlandse grondstoffen, lage prijzen en risicovolle bankleningen. Iedereen is daarvan de dupe, redeneert hij: “Wij boeren hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen, het milieu staat onder druk door de verarming van de bodem en de vervuiling van het water, landbouwdieren zitten zonder daglicht op elkaar gestapeld, de consument krijgt eten op zijn bord dat residuen kan bevatten van pesticiden en antibiotica en de plattelandsbewoner ziet zijn omgeving steeds eentoniger worden.”

Volgens Sannen kan het anders, door als sector en als regio te kiezen voor agro-ecologie en een voorbeeld te nemen aan de biologische landbouw. “Boeren moeten boer kunnen blijven, in socio-economisch leefbare omstandigheden. Elke boer moet op een gezond bedrijf veilig voedsel kunnen produceren, dat toegankelijk is en betaalbaar voor elke consument. En dit op een manier die het milieu, de natuur en de landbouwdieren niet schaadt. Dat dit haalbaar is, bewijzen wij bioboeren elke dag.”

Europa moet dus kiezen voor een agro-ecologische toekomst en daar een geloofwaardig budget tegenover plaatsen. Verder moet het investeren in de pioniersfunctie die de biologische landbouw volgens hem vervult, door instrumenten zoals de biohectaresteun te versterken. “Het is niet óf winst, óf milieu, óf gezonde voeding, het is dat allemaal samen. Door te kiezen voor agro-ecologie, versterkt de sector zijn geloofwaardigheid. En dat vormt de beste garantie dat publiek en politiek in ons willen blijven investeren. Een agro-ecologisch landbouwmodel is dus niet alleen broodnodig, maar ook haalbaar en vol opportuniteiten”, besluit hij.

Lees het volledige opiniestuk op de website van BioForum.

Bron: BioForum

Volg VILT ook via