nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2011 Tips voor veilig omgaan met asbest in boerderijen

Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat asbesthoudend materiaal aanwezig is op 90 procent van de landbouwbedrijven. Volgens het departement Leefmilieu kan verwacht worden dat dat percentage in Vlaanderen van dezelfde grootteorde is. Daarom publiceert het departement een brochure voor land- en tuinbouwers met tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudende materialen zoals golfplaten, dak- en gevelleien en isolatiematerialen voor verwarmingsleidingen, werden jarenlang gebruikt omwille van hun veelzijdige eigenschappen. Dat was ondermeer het geval in land- en tuinbouwbedrijven. In de loop der jaren ontdekte men dat bij het bewerken van die materialen microscopisch kleine asbestvezels kunnen loskomen. Als deze ingeademd worden, zijn zij gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom is de verkoop en het hergebruik van asbesthoudend materiaal sinds oktober 1998 bij wet verboden.

Veel van die materialen zijn evenwel nog aanwezig in bestaande gebouwen. Ook om de wegen en het erf te verharden, bewees asbest zijn nut. Het asbestproces tegen Eternit in Kapelle-op-den-Bos bracht de problematiek opnieuw onder de aandacht. Met de brochure 'Asbest in land- en tuinbouwbedrijven. Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal' lanceert de overheid een specifieke waarschuwing aan het adres van land- en tuinbouwers. "Ze wordt druk aangeklikt op de website, wat bewijst dat er toch ongerustheid over is", klinkt het.

Varkenshouder Marc Vanwalleghem, in Roeselare ook schepen van Landbouw, reageert in Het Nieuwsblad met gezond boerenverstand op de waarschuwingen. "Op één van mijn stallen liggen Eternitplaten vol asbest op het dak. Het is een oud zeer, het was vroeger overal zo. Maar panikeren doe ik niet, dat heeft ook geen zin." Vanwalleghem houdt er wel verstandig rekening mee door zijn dak niet schoon te maken met een hogedrukspuit en door er evenmin in te boren of te slijpen. Dan komen immers gevaarlijke stofdeeltjes vrij.

Iris Penninckx, adviseur Milieubeleid bij Boerenbond, schat het gevaar vooral groot in bij asbesthoudend isolatiemateriaal rond verwarmingsbuizen. "Dit materiaal is poreus van aard. Volg daar dus zeker het advies om het door een gespecialiseerde firma te laten verwijderen", legt ze uit. Asbesthoudende dakbedekking op stallen kan de landbouwer zelf verwijderen. "Doe dat niet met zwaar materiaal maar met veel zorg zodat er geen stof vrijkomt", maant Penninckx aan tot voorzichtigheid.

Meer info: Asbest in land- en tuinbouwbedrijven

Bron: Het Nieuwsblad/deredactie/eigen verslaggeving

Beeld: LNE

Volg VILT ook via