nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.07.2011 Tot 70% subsidie voor aanplant bomen bij agroforestry

De Vlaamse regering heeft de subsidieregeling voor boslandbouwsysteem, ook gekend onder de naam agroforestry, definitief goedgekeurd. De subsidie bedraagt maximaal 70 procent van de aanplantkosten. “Met deze nieuwe subsidieregeling willen we de Vlaamse landbouwsector blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve duurzame landbouwsystemen”, aldus minister-president Kris Peeters.

Bij een boslandbouwsysteem wordt een landbouwteelt gecombineerd met de aanplanting van bomen op hetzelfde perceel. Dergelijk systeem biedt heel wat voordelen op vlak van milieu. Zo wordt koolstof langdurig opgeslagen in de houtmassa en in de bodem door de ontwikkeling van een uitgebreid wortelgestel, door bladafval en de niet-bewerkte strook bomen.

Het zorgt ook voor een verbetering van de bodemstructuur en waterhuishouding door de diepe beworteling. Een derde voordeel van agroforestry is de verminderde bodembewerking en dus ook een verminderde uitstoot van lachgas. Daarnaast neemt de biodiversiteit en de landschappelijke waarde van het platteland toe door de aanplant van bomen op landbouwpercelen.

De subsidie bedraagt maximaal 70 procent van de aanplantkosten. Het boslandbouwperceel moet minstens 0,5 hectare groot zijn, een plantdichtheid hebben van minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare en uit minstens drue bomenrijen bestaan. Peeters toonde zich zeer verheugd dat de subsidieregeling vanaf het najaar kan ingaan.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via